Virksomhedsøkonomi

Andelskasse med et flot overskud

ONSILD: Onsild Andelskasse kan se tilbage på et godt år, hvor overskuddet efter skat blev på 3.952.000 kroner. Det er en fremgang på 20,2 procent i forhold til 2001. - Vi er tilfredse med resultatet, som bl.a. er en følge af en fremgang i den basale bankdrift, siger direktør Inge-Marie Bundgaard. Nettorente- og gebyrindtægter alene viser en fremgang på 12,1 procent i forhold til 2001. Stigningen kommer primært som følge af en øget aktivitet på bolig- og investeringsområdet. Andelskassen kan også glæde sig over udviklingen i kundetilgangen. - Nettotilgangen af kunder blev på 141, og det er tilfredsstillende i betragtning af, at flere andre pengeinstitutter mister kunder. Det viser, at vores måde at drive et pengeinstitut på - med vægt på den lokale og personlige service - tiltaler kunderne, mener Inge-Marie Bundgaard. Med årets resultat er andelskassen godt rustet til fremtiden, som man går i møde med det nye slogan nye slogan "Sammen kan vi mere" - Det handler om at bakke lokalsamfundet op, og med vores placering i Onsild, Hobro og Klejtrup er vi tæt på vore kunder. Det er vigtigt, siger direktøren. Onsild Andelskasse er medlem af Sammenslutningen Danske Andelskasser, der i dag består af 37 jyske og fynske andelskasser. tøt