Andelskassen Østhimmerland forbereder sig på ny fusion

Efter et år med god vækst vil andelskassen gifte sig til større volumen med Onsild Andelskasse

HADSUND/ARDEN:Der er ikke gået mere end tre år, siden Skelund Andelskasse og Oue-Rostrup-Arden Andelskasse gjorde fælles sag i Andelskassen Østhimmerland, og nu lægges der op til en ny fusion og dertil hørende navneskift. Denne gang har man kigget mod vest og har fundet en mulig mage i Onsild Andelskasse. Den nye konstruktion er døbt ”Andelskassen Nordøstjylland”. God økonomi Både bestyrelser og repræsentantskaber for begge pengeinstitutter har sagt god for fusionen, og den endelige beslutning skal nu træffes på de respektive generalforsamlinger. Det nye pengeinstitut vil i givet fald opnå en balance på over 721 millioner kroner og en egenkapital på 155,9 millioner kroner. Isoleret set har Andelskassen Østhimmerland ellers klaret sig godt det seneste år. Resultatet blev i 2006 et overskud før skat på 22,4 millioner kroner, hvilket er mere end 60 procent bedre end i 2005. Andelskassen havde udlån for 235 millioner kroner og indlån for 298 millioner kroner. Balancen udgør nu 376 millioner kroner. - Det er et meget tilfredsstillende resultat. Også fordi det viser, at der er godt gang i økonomien i vores område. Den økonomiske situation for vores andelshavere og kunder er god, siger direktør Lars Danmark fra Andelskassen Østhimmerland, der har 19 medarbejdere fordelt på afdelinger i Arden, Hadsund, Oue og Rostrup. Ekspertise i baglandet Andelskassen kan både nu og efter den eventuelle fusion trække på et bagland af eksperter. Som et af 25 medlemmer af Sammenslutningen Danske Andelskasser er Andelskassen Østhimmerland – og den måske kommende Andelskassen Nordøstjylland – medejer af Danske Andelskassers Bank A/S i Hammershøj. - Det betyder, at vi kan nyde godt af ekspertise inden for blandt andet kredit, investering og pension. På den måde er vi sikre på at kunne levere rådgivning og løsninger, der som minimum matcher de store pengeinstitutters, forklarer Lars Danmark. Også Danske Andelskassers Bank har haft et godt regnskabsår i 2006. Resultatet før skat blev således på 349,9 mio. kr., hvilket er 135 procent mere end i 2005. Andelskassen Østhimmerland holder generalforsamling 16. marts i Øster Hurup Hallen