Hadsund

Andelskassen sætter pris på museet

HADSUND:Andelskassens generalforsamling i Veddum Sal markerede indstiftelsen af en ny pris, meget apropos kaldet Andelskasseprisen, som ved første uddeling blev delt mellem to modtagere. Museumsinspektør Lise Andersen fra Hadsund Egnsmuseum fik overrakt 5000 kr. som anerkendelse for en "personlig indsats, der strækker langt ud over det naturlige professionelle arbejdsområde", og det samme beløb modtog kommunaldirektør Bo Nielsen på vegne af Hadsund Folkekor. For overrækkelsen stod Andelskassens bestyrelsesformand Ejner Sand, der i øvrigt modtog megen ros for sin sidste beretning. Han har bebudet, at han ikke længere ønsker at være formand, og det er nu op til repræsentantskabet at finde en ny formand på et konstituerende møde i april. Ejner Sand fortsætter som menigt medlem, og det samme gør genvalgte Henrik Sloth, Als, Birgit Kruse-Enevoldsen, Hadsund, John Sleiborg, Skelund, Erling Andersen, Veddum, Hans Lybæk, Helberskov, samt Preben Jensen og Jens Jørgensen Hald, begge Øster Hurup. Niels Ramskov, Skelund, blev nyvalgt og gjorde dermed det 13 personer store repræsentantskab fuldtalligt igen, efter at han sidste år trådte ud. I øvrigt af arbejdsmæssige årsager og ikke som en protest mod lukningen af hovedsædet i Skelund. Generalforsamlingen, der havde 88 stemmeberettigede deltagere, var i øvrigt fri for mislyde i den anledning, og der var ros til Andelskassens rekordregnskab. 83 stemte i øvrigt for, at Andelskassen erhverver sig binavnet Andelskassen Østhimmerland. Direktør Preben Mortensen bedyrer, at der ikke er aktuelle planer om at ekspandere, som det ellers kunne antyde, men man vil sikre sig navnet, hvis det nu skulle være...