EMNER

Andelstankens vugge, Lundbo og forsyningen

POLITIK:Stig Lundbo stiller spørgsmålet, om det er socialdemokratisk politik, at være ejer af en virksomhed som forsyningen. Ham bekendt er andelstanken født i liberale kredse. Efter hvad jeg har kunnet finde ud af, er det sådan at andelstankens vugge, stod i byen Rochdale, Yorkshire i England. Her startede nogle vævere i 1844 en brugsforening, hvis principper kom til at danne grundlag for de første danske brugsforeninger. I Danmark var det arbejder og socialdemokratiske fagforeninger der omkring 1880, i mange større byer startede virksomheder op, på den gren af andelstanken, der efterhånden blev til arbejderkooperationen. Grunden hertil var at arbejderbefolkningen mente de skulle betale ågerpriser, hos datidens fabrikanter, samt bagere og slagtere osv., og udtryk som røveri og svindel, blev ofte brug i arbejderpressen på daværende tidspunkt. Vi socialdemokrater, der har lært lidt om arbejderbevægelsens historie ved, at der var fællesbagerier, der var bryggerier, ja stort set alle dagligvarer kunne købes hos virksomheder, som ejes af socialdemokratiske arbejdere. Formålet med disse virksomheder var naturligvis, at bryde det monopol privatkapitalismen sad på, og bevise at der fandtes et alternativ til denne. Så ja det er socialdemokratisk politik at eje virksomheder. Hvordan kan man bakke op om salget af forsyningen, og dermed den liberale borgerlige grundholdning som socialdemokrat. Ordet liberal er latin, og betyder fordomsfri og mange andre ting, men betyder især fri økonomisk konkurrence, og det er det de liberale borgerlige syntes er godt. Så Stig Lundbo, jeg er glad for at kunne fortælle dig noget om arbejderbevægelsens historie, hvor man var stolte over at være ejer af virksomheder, og dermed kunne give privatkapitalismens monopol et knæk. Jeg er som socialdemokrat glad og stolt, over at vi i vores andelsvirksomhed Frederikshavn Kommune, ejer nogle veldrevne forsynings virksomheder, med dygtige medarbejdere.