Jernbaner

Anden etape af den nordjyske nærbane

TRANSPORT - Første etape af nærbanen omkring Aalborg er startet med mange brugere. Nu skal planlægningen af anden etape sættes i gang. Anden etape fører nærbanen fra Lindholm over Brønderslev til Hjørring. Derved kan nærbanen for alvor begynde at betyde noget for at aflaste vejene for den fjordkrydsende trafik. SF stiller sig endnu en gang i spidsen for arbejdet. På amtets budget for i år har SF fået afsat 100.000 kroner til udarbejdelse af plan for forbedring af jernbaneservicen nord og syd for Aalborg. I det arbejde er anden etape af nærbanen helt central. Med udgangspunkt i et offentligt møde i Brønderslev i efteråret har jeg i samarbejde med SF's trafikordfører Morten Homann udarbejdet en plan for, hvordan anden etape skal se ud, og nok så vigtigt, hvad det vil koste. På baggrund af tal fra trafikministeren skønner vi, at der vil bliver over 1.000 på- og afstigninger per døgn på den nye strækning. Omkostningerne er nede på seks mio. kroner, så det er bare med at komme i gang så hurtigt som muligt. En udvidelse af nærbanen vil have markant gavnlig effekt på både udviklingen i Vendsyssel og miljøet. Den nuværende nærbane har nogle utilsigtede negative konsekvenser for vendelboer., der har fået forlænget deres rejse syd på. Derfor er tog, der udelukkende kører på nærbanen, et centralt emne i den ny plan. Udspillet fra SF lyder som følger: Målsætning: Udvidelse af de nuværende nærbane til Hjørring. Nye Stationer: Vestbjerg, Sulsted, Hjørring øst. Stationerne er skønnet til tilsammen at kunne give over 1000 på- og afstigninger per døgn. Anslåede årlige driftsomkostninger: 6 mio. kroner. Anslåede anlægsomkostninger for de nye stationer: 18 mio. kroner. Mået er at undgå at forlænge rejsetiden på IC-tog ved at have tog, der kun kører på nærbanen. Det kræver årlige kapitaludgift til materiel på 9 mio. kroner. Og det forudsætter opgradering af signaler Hobro-Aalborg, så der etableres flere blokafsnit. Udgiften er ukendt, men der udarbejdes beslutningsgrundlag i 2006.