Anden fase på vejen til et arbejdende værksted

Det gamle bogtrykkeri pakkes sammen så lokalerne kan blive restaureret

MIDTBYEN:Det var ren nostalgi at opleve en gruppe tidligere typografer i gang med nedpakning og oprydning i det gamle Phønix bogtrykkeri på Nørregade 18. - Kan du huske? Det var dengang..., sådan lød det på skift fra de ni frivillige, der gav et nap med at få gemt væk, pakket sammen og smidt ud. Selv gik den gamle bogtrykker Helge Visby Sørensen lidt hjemløs rundt. - For det er faktisk kun 14 dage siden, at den sidste opgave blev løst her, siger han, der de sidste 20 år har betjent stedets forskellige gamle maskiner og sat de tekster, der har været brug for. Det er et års tid siden, at Helge Visby besluttede at skænke det komplette værksted til Håndværkerhuset med henblik på, at det kunne komme til at fungere som et museumsstykke - og arbejdende værksted. - Dette enestående tilbud var sidste chance for at bevare de gamle teknikker, fastslår Karl Møller, der er tidligere formand for Dansk Typograf-Forbund. - Der findes ganske enkelt ikke tilsvarende udstyr i Nordjylland - i hvert fald ikke i driftsklar stand. Historisk viden Idéen er nu at etablere et arbejdende værksted, hvor ældre fagfolk med kendskab til de gamle teknikker, kan mødes og videregive erfaringer og oplevelser til de nye generationer. - Det handler både om skolebørn, men også om Teknisk skoles elever på den såkaldte medie-tekniker linie, forklarer Karl Møller. Der har dog været en lidt trang vej fra den enestående gave til at få sat idéen i mere realistiske omdrejninger. Først blev der nedsat en lille initiativgruppe bestående af bogtrykker Svend Johansen, Karl Møller, Casper Steffensen fra Håndværkerhuset og bogtrykker Helge Visby Sørensen. - Vi indså hurtigt, at hvis vi skulle gøre os håb om den nødvendige opbakning og offentlige støtte, så måtte der dannes en forening, fortæller Karl Møller. På den baggrund blev der indkaldt til stiftende generalforsamling 13. februar i år. Den blev lidt af et tilløbsstykke, og foreningen "Det gamle Bogtrykfag" så dagens lys. Skub i tingene Siden da har bestyrelsen arbejdet hårdt for at få sat skub i tingene. Planen var, at foreningen skulle overtage lejemålet i den gamle fredede bygning på Nørregade. - Det blev dog hurtigt klart, at vi ikke havde midler til både renovering og leje, forklarer Karl Møller. - Det har betydet, at vi først kan overtage lejemålet fra 1. januar 2003, men her har vi mødt megen velvilje fra udlejers side, og det er en god ting, fordi vi nu kan arbejde i fred og ro hen mod det endelige mål. Midt i det hele skiftede ejendommen faktisk også ejer, så det nu er revisor Jørn Torp og restauratør Christian Hem, der har overtaget ejendommen - og den positive velvilje overfor projektet. Lige her og nu arbejder typograferne på at sortere og pakke løsøret ned, og om et par dage hentes den gamle maskinpark, som skal opmagasineres, så der bliver mulighed for at gå i gang med en gennemgribende restaurering af trykkeriet, hvor ikke mindst gulve og vægge skal brydes ned og bygges op igen. Sponsorere søges Samtidig krydser bestyrelsen og alle de tidligere bogtrykkere og typografer fingre for, at mange større virksomheder, især nogle af dem med tilknytning til den grafiske branche melder sig med sponsorbidrag. Herud over håber bestyrelsen at få hjælp fra fonde, legater og enkeltpersoner med interesse i at bevare det gamle håndværk. Aalborg Kommune har ikke vist den store vilje til at yde bidrag, og der bliver uden tvivl nok at bruge pengene til. Foruden huslejen, driftsomkostningerne og renoveringen af lokalerne, så skal der løbende foretages forbedringer af det gamle maskineri. Når bogtrykkeriet er blevet genetableret, bliver der samtidig mulighed for at lave en lille produktion herfra, og i takt hermed kommer stedet også til at fungere som et socialt værested for fagets ældre fagfolk. De har i øvrigt ikke altid været lige gode venner. - Men omkring der her, da står vi sammen, fastslår Karl Møller og Helge Visby Sørensen. Når den gamle bogtrykker er lidt vemodig over dagens oprydning og nedpakning, kan han heldigvis se frem til atter at få sin daglige gang hos Phønix, når værkstedet som fuglen - vil genopstå - i de renoverede omgivelser.