EMNER

Anden gang piver de

Politiet oplever en vis lydhørhed, når truslen om konfiskation nærmer sig

Politiassistent Kim Dahl kan ikke rig­tig gen­ken­de bil­le­det af unge knal­lert­kø­re­re, der er fuld­stæn­dig li­ge­gla­de med at bli­ve ta­get af po­li­ti­et. - An­den gang pi­ver de, si­ger han.foto: micha­el koch

Politiassistent Kim Dahl kan ikke rig­tig gen­ken­de bil­le­det af unge knal­lert­kø­re­re, der er fuld­stæn­dig li­ge­gla­de med at bli­ve ta­get af po­li­ti­et. - An­den gang pi­ver de, si­ger han.foto: micha­el koch

HADSUND:Selvom de unge knallertkørere tydeligt tilkendegiver, at de stort set omgående stiger på ”hesten” igen, når deres knallert er blevet amputeret, agter politiet ikke at give op. - Jamen, så må vi derud igen, og det kommer vi også, lyder det resolut fra politiassistent Kim Dahl, Hobro Politi. Han har for nylig i en 14 dages periode kørt motorcykelpatrulje, hvorunder han skrev ikke færre end 55 bøder til ejere af ulovlige knallerter. - Så det overrasker mig ikke, at kollegerne fra Rigspolitiet finder 20 ulovlige knallerter ud af 23 i Hadsund. Nogenlunde det samme billede vil man formentlig kunne finde ved mange andre uddannelsesinstitutioner, siger Kim Dahl. Han er dog ked af at høre, at politiets indsats tilsyneladende preller af på de unge. - Men det kan politiet nok ikke gøre så meget ved. Det må være forældrene, der skal mere på banen, når de ved, at deres børn kører på ulovlige knallerter, mener Kim Dahl. Forhærdede kriminelle Helt genkende billedet af ”forhærdede kriminelle” kan han dog ikke. - Det er i hvert fald ikke det, de giver udtryk for, når vi standser dem. Anden gang piver de i hvert fald, for de ved, hvad der sker tredje gang, siger Kim Dahl. Så går turen - med knallert og ejer - til nærmeste ophugger, hvor knallerten klippes i to stykker for aldrig at komme ud at køre igen. - Så kan jeg godt love, at de er kede af det, siger Kim Dahl.