EMNER

Anderledes nytårsgudstjeneste

} FORSØG: Da deltagelsen til de traditionelle gudstjenester nytårsmorgen efterhånden er blevet meget beskeden, vil man i Lerup Kirke forsøge at holde nytårsgudstjeneste nytårsaftensdag om eftermiddagen i stedet for. - Tider og traditioner ændrer sig, og i forhold til det er folkekirken måske ind imellem lidt langsom i opfattelsen, siger sognepræst John Kristensen. De engang så populære og festlige nytårsgudstjenester er et eksempel på det. I vor tid er der ikke ret mange, der har hverken hoved eller øjne til at stå tidligt op nytårsmorgen for at gå til gudstjeneste. Nogle steder har man taget konsekvensen af det og aflyst gudstjenesten nytårsdag, og i stedet holdes gudstjeneste nytårsaftens eftermiddag. Det har i de fleste tilfælde vist sig at være en rigtig god ide. Menighedsrådene i Lerup-Tranum-Koldmose vil gerne prøve, om det også er tilfældet her, og derfor holder vi nytårsgudstjeneste i Lerup Kirke nytårsaftensdag kl. 15. Ved denne gudstjeneste vil der også blive lagt mere vægt på det meditative og eftertænksomme end på det konkret festlige, for igen tror vi, at det svarer mere til den tid, vi lever i, siger John Kristensen. Gudstjenesten vil være rimelig kortfattet, og bagefter vil der være en lille hyggestund, hvor vi har få mulighed for at hilse på hinanden og fremsætte vore gode ønsker for det nye år.