EMNER

Anderledes sag på dagsorden

HJALLERUP:Teknik- og miljøudvalget får i den kommende uge en noget usædvanlig sag til politisk behandling i udvalget. Sagen drejer sig om, at en borger i Hjallerup har klaget over hundeekskrementer i Hegelyskoven. Borgeren foreslår, at kommunen skal sætte nogle skilte op eller stille hundeposestandere op. Borgeren synes specielt, at det er ulækkert, fordi børn i kvarteret, børnehaver og dagplejer ofte går i skoven. Den kommunale administrationen har drøftet sagen med Hjallerup Borgerforenings bestyrelse på et møde tirsdag 30. august. Mødedeltagerne syntes her ikke, at problemet i Hegelyskoven er specielt stort, og borgerforeningen var derfor ikke indstillet på at bidrage med penge eller arbejdskraft til skiltning eller poser. Problemet er i den forbindelse også, at man kan gå ind i skoven mange forskellige steder, hvilket vil sige, at der skal stilles rigtig mange skilte eller hundeposestandere op rundt omkring skoven. En sådan skilteskov skønnes at være negativ over for naturoplevelser, og den kommunale forvaltning indstiller derfor at afslå at lave skilte og standere i Hegely-skoven.