Anderledes special- undervisning

HIRTSHALS: Børne- og kulturudvalget debatterede på sit seneste møde specialundervisningen på kommunens skoler. - I udvalget har vi tidligere besluttet, at der skal arbejdes i retning af at omlægge specialundervisningen fra at være en undervisning, hvor eleven tages ud af klassesammenhængen til i højere grad at være en integreret del af undervisningen i klassen, siger formanden for udvalget Ole Albæk. - Det betyder, at undervisningen planlægges og gives i forhold til elevernes forskellige forudsætninger, uden at det indebærer, at man tages ud af klassesammenhængen, Det kræver en anden tildeling af lærerressourcer end til traditionel klasseundervisning, Det fordrer i en omstillingsperiode, ar der kan være behov for, at undervisningen tilrettelægges både som integreret klasseundervisning for nogle elever, og som mere traditionel specialundervisning for andre, siger Ole Albæk videre. Tildelingen af timer sker samtidig ud fra, at det i indlæringssituationer er væsentligt, at der sættes tidligt ind med en forbyggende indsats, så man undgår en udvikling af eventuelle indlæringsvanskeligheder, I indeværende skoleår har der været fokus på 1 - 3. klasse. Det udvides i det kommende skoleår, således at der i specialundervisnuingsrammerne i højere grad end tidligere kan tilrettelægges forebyggende indsatser på alle årgange. På landsplan anvendes mellem 20 og 25 procent af ressourcerne på specialundervisning. I Hirtshals ligger man lidt lavere. Samtidig med indsatsen for den anderledes specialundervisning sætter man i Hirtshals ind på at forberede og uddanne lærerpersonalet på den nye form. schib