Løkken

Andersen i hertugdømmerne

} FOREDRAG: H.C. Andersen var en kær gæst i hertugdømmerne Slesvig og Holsten i årene inden 1864, så kær, at nogle herhjemme urimeligt drog hans danskhed i tvivl i forbindelse med krigene, hvor vi mistede dem. Her i H.C. Andersen-året markerer Grænseforeningens Vendsysselkreds, der også omfatter Han Herred, i samarbejde med lokalforeningerne i Vrå og Omegn og Løkken-Vrå Vest digterens kærlighed til hertugdømmerne med et foredrag i Vrå Sognegård torsdag aften, hvor højskoleforstander Dieter Paul Küssner, Jaruplund Højskole, fortæller om dette spændende emne. Dieter Küssner, der også er formand for Sydslesvigsk Forening, det danske mindretals kulturelle organisation, har også været medforfatter på Grænseforeningens årbog 2005, der netop handler om H.C. Andersen og hertugdømmerne. Alle er velkomne til mødet.