Andet end lejrbål og snobrød

Friluftlivet, naturen er nummer et for Birthe Schou, der er blevet chef for alle de grønne pigespejdere. Hun vil arbejde for, at de kommer til at danne et stærkt netværk

ROMDRUP:Der var ikke meget at tage sig til i fritiden i Grønlandskvarteret i Aalborg, da Birthe Schou gik i 2.-3. klasse. Så da en venindes mor blev spejderleder, blev begge pigerne grønsmutter i KFUK. - Der var den mulighed, at man kunne blive spejder eller - jeg havde nær sagt: Ingenting. Og spejder - det har Birthe Schou været siden, med ganske korte afbrydelser i forbindelse med sine studier. I maj i fjor blev korpsets navn De Grønne Pigespejdere, det er en af de ændringer, Birthe Schou var med til at indføre i sine to gange tre år i korpsets hovedbestyrelse. Ændringen blev vedtaget, fordi KFUM er en forkortelse, folk kender, fordi det er forbundet med bl.a. håndboldklubber. KFUK vakte ikke samme genklang. Det ny navn er også mere mundret. - Og vi gik faktisk mange gange og kaldte os selv de grønne pigespejdere. Også fordi det var noget, børnene kunne forholde sig til. Samtidig blev der lavet et nyt logo. Landet er nu blevet opdelt i ti regioner. Birthe Schou stillede op og er nu valgt til den første chef for region Skagerrak, hele Nordjyllands Amt. Engagement Det er - og har næsten altid været - friluftslivet, der er nummer et for hende. Men på bundlinjen inden for det organisatoriske står for hende også muligheden for at påvirke spejderarbejdet, gøre det mere nutidigt. - Det er andet end lejrbål og snobrød, siger hun. En af de ting, hun har været med til at afskaffe, er arbejdet i udvalg. - Man skulle, hvis man ville være medlem af et udvalg, binde sig for tre år. Det er for meget for en på 25 år. I stedet arbejdes der nu i projektgrupper, som løser en overskuelig opgave på fire-seks måneder. Det kan være at arrangere en landsdækkende turnering. Det kan være det, som seks piger i Frederikshavn netop har gjort: At udarbejde et hæfte om, hvordan man kan involvere forældrene i pigespejderarbejdet. - Det er et spørgsmål om at gøre de unge aktive og engagerede. Og det er ved at lykkes. - Det må ikke være alt for firkantet, de skal selv have indflydelse på, hvilke opgaver de vil tage på sig - og hvornår de vil løse dem. - Det skal i det hele taget være som i hele samfundet, som sådan, hvor man arbejder med projekter og med deadlines. Og ikke nødvendigvis skal binde sig til et ugentligt møde. Ild i bålet Birthe Schou vender tilbage til sin kærlighed til naturen: - Alting kan lade sig gøre i naturen. Naturen er en god modspiller. - For spejdere er det vigtigt at samarbejde, at løse opgaver sammen. Hver skal gøre en indsats, ud fra sine egne evner. Gøre sit bedste - uden at træde på andre. Man skal kunne bruge det, man har lært. Alle har noget at bidrage med. - Man kan faktisk sige, at det er spejderbevægelsen, der fandt på team-building, inden det blev et almindeligt begreb. - Hvis man har besvær med at få et bål i gang, og det så lykkes, så man alligevel får en vellykket middag, så har man haft en succes. - Så lærer man, at hvis man også til daglig gi'r den en skalle, så kan man nå langt. Som sin hovedopgave nu, som nordjysk regionschef, ser hun det at skabe "et naturligt og stærkt netværk" mellem de grønne pigespejdere i området. En fladere struktur, så de mange frivillige kan få mere indflydelse. Arrangementer for forskellige aldersgrupper for at styrke den regionale fællesskab og projektarbejde er på listen. - Der sidder så mange dygtige mennesker, der sagtens kan, rundt om i regionen. Dem skal vi give plads.