Andet end sygeplejerske

@Brød.9.uncial.Taz:?Karen går i 10. klasse og vil gerne på sigt arbejde med mennesker. Drømmejobbet er sygeplejerske, men mener ikke hun har de faglige evner og lyst til at læse i mange år. Er der alternative uddannelser/muligheder? @Brød.9.uncial.Taz:!Der er masser af muligheder for Karen. En oplagt mulighed for Karen ville være at overveje SOSU uddannelserne. Uddannelserne som hhv. social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent, begge disse uddannelser henvender sig til personer, som gerne vil arbejde i pleje/sygehus sektoren. Social- og sundhedsuddannelsen er en ny erhvervsuddannelse, der sammenslutter de to tidligere uddannelser til henholdsvis social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. Som social- og sundhedshjælper lærer Karen at hjælpe ældre, syge og handicappede mennesker i deres eget hjem. Hun snakker med dem, hjælper dem med den personlige pleje, hjælper dem i tøjet og hjælper med rengøring, indkøb og madlavning. Som social- og sundhedsassistent lærer Karen at varetage grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver på plejehjem og hospitaler, både ved hjælp af regulær sygepleje og ved hjælp af praktiske aktiviteter med beboere eller patienter. Adgangskrav for begge uddannelser: For at blive optaget på social og sundhedshjælperuddannelsen skal Karen som minimum have haft 9 års undervisning i grundskolen. Har hun det, kan hun optages på grundforløbet. Der skal søges optagelse via indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik. Har Karen mindst et års uddannelse eller arbejdserfaring efter 9. klassetrin kan hun optages direkte på hovedforløbet. En optagelse på hovedforløbet kræver en praktikplads. Karen er altid velkommen til at kontakte hendes UU-vejleder for nærmere information omkring optagelsesproceduren. Uddannelsen er opbygget på følgende måde: Indgangen hedder ”Sundhed, omsorg og pædagogik”. Uddannelsen er inddelt i to trin: Trin 1 (social- og sundhedshjælper) varer 1 år og 7 måneder inkl. et grundforløb på normalt 20 uger. Hovedforløbet er opdelt i mindst 3 skoleperioder (i alt 24 uger) med praktik indimellem. Trin 2 (social- og sundhedsassistent) varer 1 år og 8 måneder. Hovedforløbet er opdelt i mindst 4 skoleperioder (i alt 32 uger) med praktik indimellem. Her i Nordjylland er det Sosu-Nord, der varetager uddannelsen. De har hovedskole i Vodskov -Storemosevej 19, 9310 Vodskov, med satellitenheder i Svenstrup og Hjørring. Skolen kan kontaktes på tlf.nr.: 72 21 81 00 eller via deres hjemmeside, www.sosunord.dk Venlig hilsen Per D. Kristensen, UU-Aalborg