Retspleje

Andet end ytringsfrihed

Danni Andersen angreb 17.6. Dansk Folkeparti. Årsagen var, at partiet har foreslået, at udlændinge fratages stemmeretten ved amts- og kommunalrådsvalg. Desuden har et medlem af Dansk Folkeparti foreslået at fyre juraprofessor Vagn Greve, fordi professoren ifølge pressen har udtrykt sig positivt over for indførelse af blodpenge i Danmark.

Jeg reagerede på Danni Andersens indlæg ved at gøre opmærksom på, at demokrati betyder folkestyre, Det vil sige, det er kun medlemmer af folket, altså statsborgere, der kan stemme i et demokrati. Årsagen er, at udenlandske statsborgere har en begrænset viden om Danmark og en begrænset interesse i, hvordan det går Danmark på længere sigt, fordi de ikke er en del af det danske folk. Jeg gjorde samtidig opmærksom på, at hvis man accepterer blodpenge, så accepterer man også blodhævn, for blodpenge er betaling for at afstå fra blodhævn. Herved lovliggør man, at blodhævn anvendes som grundlag for pengeafpresning, og samtidig accepterer man, at rige mennesker kan betale sig fra mord. Danni Andersen svarede 28.6., at han har et andet demokratibegreb end mig, idet han går ind for, at alle har ret til at have deres egen mening. Men det er forkert, for jeg mener også, at alle har ret til at sige, hvad de mener. Men der er forskel på at have ytringsfrihed og stemmeret, så Danni Andersen skylder mig fortsat en saglig begrundelse for, at udlændinge skal have stemmeret. Med hensyn til Vagn Greve erklærede Danni Andersen sig enig i, at blodpenge er en tåbelig ide. Samtidig forsvarede han Vagn Greves ret til at være tåbelig, og det er jeg også enig i. Selvfølgelig må Vagn Greve fremsætte alle de tåbelige påstande, som han har lyst til. Men hvis en juraprofessor udtrykker sympati for blodpenge, kan jeg godt betvivle, at han er egnet til at undervise vordende jurister. Det er jo trods alt ikke ligegyldigt, hvad han putter i hovedet på fremtidens lovmagere og dommere. Endelig skriver Danni Andersen, at man ikke skal spare på uddannelse, arbejde og forskning for at gøre tobak og spiritus billigere. Men det har jeg aldrig hævdet, så det vil jeg undlade at svare på.