andre indsatser i nordjylland

Hadsund Et tværfagligt team, populært kaldet "Banden" bruger 10-12 timer om ugen på at afsløre socialt bedrageri. Kommunaldirektør Bo Nielsen skønner, at en ekstra indsats de seneeste tre år har haft en præventiv effekt. Nørager Har et par sager årligt, der drejer sig om små beløb. Det skyldes ifølge forvaltningschef Torben Andersen at kommunen er så lille, at der automatisk er en vis social kontrol i samfundet. Desuden arbejder kommunen med helhedsorienteret sagsbehandling. Aars Har nedsat en arbejdsgruppe til helhedsorienteret sagsbehandling. Siden gruppen blev dannet for tre år siden er antallet af sager faldet til ca. 10 om året. Farsø Kommunen har et par sager om socialt bedrageri hvert år. Der gøres ikke en særlig indsats på området. Vi har ikke ressourcer til at kontrollere alle hele tiden, siger socialchef Bjarni Hallson. Brovst Komunens såkaldte CIA-Gruppe har haft succes med at afsløre socialt bedrageri med stor succes, siger kommunaldirektør Carl Stefan Bauditz. Hobro To ansatte arbejder med afsløring af socialt bedrageri i fire-fem timer om ugen med moderat udbytte, siger fuldmægtig Stefan Kristensen. Løgstør En gruppe medarbejdere arbejder på deltid med at afsløre socialt bedrageri. Det førte sidste år til at 20-25 sborgere blev indkaldt til amtaler om deres forhold. Det førte til, at snyderi i mindre omfang stoppes, mens en enkelt grovere sag gik til retten, oplyser medlem af arbejdsgruppen Anners Steffensen. Hjørring Kommunen har afsat to medarbejdere i i alt 30 timer om ugen til afsløring af socialt bedrageri. Som regel har medarbejderne 80 sager, de holder øje med, og heraf arbejdes der konkret med 10-20 sager. Det førte sidste år til 25 afgørelser, der gav kommunen en gevinst på omkring en mkillion kr. Aabybro Kommunen arbejder med helhedsorienteret sagsbehandling og det har en præventiv virkning, mener socialchef Leif Sørensen. Det er et stykke tid siden, indsatsen senest er evalueret. Men i en mindre kommune er det lettere at holde øje med klienterne end i en stor kommune, siger han. Støvring Bruger et halvt hundrede timer årligt på sager om socielt bedrageri sager ligger typisk i størrelsesordenen 50.000-70.000 kr, oplyser sekretariatschef Jesper Dahlgaard. Skørping En taskforce i samarbejde med Arden Kommune gav for nogle år siden gode resultater. På otte måneder blev der afsluttet 34 sager og afsløret snyd for 1,9 mio. kr. Gruppen er nu nedlagt, men forvaltningen har stadig fokus på området, siger økonomichef Lars Peter Schou. Aktuelt er der kun få sager i kommunen.