Ældreforhold

Andre kommer til at bestemme

BRØNDERSLEV:Byrådet har besluttet at nedlægge det visitationsudvalg, som hidtil har taget beslutning om, hvilke borgere, der skulle have adgang til at flytte på plejehjem eller i plejebolig. De forhold, der hidtil har været afgørende for, om man kunne tildeles en plads, skal være uændrede, men for fremtiden skal tildelingen af boliger foregå i et samarbejde mellem ældrelederen, forstanderen på Plejehjemmet Kornumgaard, centerlederen og distriktslederne. Hidtil har visitationsudvalget bestået af den koordinerende leder på ældreområdet, embedslægen, to politiske repræsentanter og to repræsentanter fra Plejehjemmet Kornumgaard.