Andre kommer til at bestemme

Ældreforhold 26. september 2002 08:00

BRØNDERSLEV: Byrådet har besluttet at nedlægge det visitationsudvalg, som hidtil har taget beslutning om, hvilke borgere, der skulle have adgang til at flytte på plejehjem eller i plejebolig. De forhold, der hidtil har været afgørende for, om man kunne tildeles en plads, skal være uændrede, men for fremtiden skal tildelingen af boliger foregå i et samarbejde mellem ældrelederen, forstanderen på Plejehjemmet Kornumgaard, centerlederen og distriktslederne. Hidtil har visitationsudvalget bestået af den koordinerende leder på ældreområdet, embedslægen, to politiske repræsentanter og to repræsentanter fra Plejehjemmet Kornumgaard.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...