Belgien

andre landes renteloft

Interessen for hurtiglån er steget hos nogle forbrugere, efter at bankerne har strammet kreditvilkårene, mens andre oplever ringere interesse. Med et loft over den årlige udlånsrente vil Danmark indføre regler på linje med flere andre europæiske lande. Tyskland: De årlige omkostninger i procent må højst være det dobbelte af gennemsnittet for lignende lån. Den aktuelle grænse for åger ligger for tiden omkring 20 procent. Frankrig: De årlige omkostninger i procent må højst overstige gennemsnittet for lignende udlån med en tredjedel. De aktuelle satser ligger for tiden alle under 21 procent Holland: De årlige omkostninger i procent må ikke overstige 18 procent. Satsen er variabel og direkte knyttet til Den Europæiske Centralbanks rentesatser. Belgien: Grænsen for de årlige omkostninger i procent afhænger af lånets type, beløb og løbetid. De aktuelle satser ligger for tiden mellem 12 og 22 procent. Italien: De årlige omkostninger i procent må ikke overstige gennemsnittet for lignende udlån med mere end 50 procent. Satsen var i 2003 omkring 16 procent. /ritzau/