Andre meninger er ikke misforståelser

SKAT:Skatteminister Svend Erik Hovmand skriver i NORDJYSKE, at kritikerne af regeringens skatteudspil har misforstået udspillet. Da jeg er en af kritikerne, må jeg klart svare, at jeg ikke har misforstået noget som helst. Jeg undrer mig bare over, hvordan regeringen kan love skattelettelser til størstedelen af danskerne uden samtidig at varsle nedskæringer i den borgernære service. Det hænger dårligt sammen med, at der i dag bliver flere og flere ældre samtidig med, at der fødes flere og flere børn, som kræver pasning. Når man oven i købet kan se, at de sociale udgifter generelt stiger, lyder Svend Erik Hovmands ord en tak for rosenrøde. Jeg frygter, at regerings skattelettelser i sidste ende kommer til at ramme samfundets svage - de, der har brug for hjælp, og som i sagens natur koster skatteyderne penge. Skatteudspillets sociale slagside rammer i forvejen dem, som får allermindst i løn. De betaler nemlig ikke mellemskat og får derfor heller ikke gavn af lettelserne i mellemskatten. For dem gør skatteudspillet ingen forskel. Kun de, der tjener så meget, at de når topskatteniveauet, får fuld gavn af, at regeringen vil kradse færre skattekroner ind de kommende år. Eller sagt på almindelig dansk: Kassedamen ender med at betale 125 kr. mindre i skat hver måned, mens direktøren får en besparelse på 500 kr. Så hjælper det ikke meget, at Svend Erik Hovmand skriver, at de lavestlønnede får en større forholdsmæssig skattenedsættelse - og at andre udlægninger af skatteudspillet skyldes misforståelser.