Lokalpolitik

Andre MF'ere om Frank Jensens analyse

NORDJYSKE Stiftstidende kontaktede i går samtlige socialdemokratiske folketingsmedlemmer. Alle, vi traf, fik spørgsmålet: "Er du enig i Frank Jensens analyse af Helle Thorning-Schmidts første 100 dage"?. Her er svarene: Christine Antorini: - Den debat har jeg ikke lyst til at deltage i. Hüseyin Arac: - Man kan ikke bedømme en formand på 100 dage. Kirsten Brosbøl: - Jeg er ikke enig. I dele af strukturforhandlingerne fik vi fingeraftryk. Pia Gjellerup: - Franks analyse er rigtig, i hvert fald på det korte sigt. Den ny ledelse har forsøgt at spille poker med åbne kort. Dermed har man foretaget en investering, fordi regeringen nu i det mindste ikke mere kan hævde, at Socialdemokraterne kan man ikke få med i aftaler. Om den investering på langt sigt er prisen værd, vil kun fremtiden kunne vise. Carsten Hansen: - Ja, jeg er enig. Fogh er en stor taktisk begavelse, og der er ingen tvivl om, at han hurtigt har set, at det næsten bundne mandat om, at S skulle indgå forlig næsten for enhver pris, gav ham alle kort på hånden. Når ledelsen så samtidig i forhold til forliget om integration forsømmer at søge opbakning i gruppen, skal det gå galt. Pernille Blach Hansen: - Når vi gør det til et succeskriterium at indgå forlig, bliver prisen højere og højere. Så ja, Frank har ret. Og jeg mener, at tiden er inde til, at vi revurderer situationen og drøfter, om det ved nærmere eftertanke er en helt fornuftig strategi, vi har valgt. Torben Hansen: - Den debat vil jeg ikke ind i. Karen Hækkerup: - Jeg har ingen kommentarer. Klaus Hækkerup: - Nej, jeg er uenig med Frank. Når det gælder strukturforhandlingerne, var vi i en uhyre vanskelig situation, fordi vi tidligere havde forladt forhandlingerne, og regeringen derefter havde aftalt næsten alt med DF. På den baggrund synes jeg det er fint, at vi alligevel efter formandsskiftet fik indflydelse på en række af aftalerne. Karen Klint: - Jeg synes, vi skal give hinanden ro til at komme videre. Har jeg noget kritisk at sige, gør jeg det internt. Per Kaalund: - Jeg er ikke enig. Vi har jo rent faktisk opnået resultater. Og man skal huske, at vi jo ikke får en helt ny politik, fordi vi får en ny formand. Vi har stadig et principprogram, så det er egentlig mest udførelsen, det handler om. Og med hensyn til den, er jeg ikke specielt utilfreds. Lissa Mathiasen: - Ja, jeg er enig. Et forlig i sig selv er ikke interessant, hvis vi bare lægger os fladt på maven fra starten. Anne-Marie Meldgaard: - Jeg er bestemt ikke enig. Jeg har svært ved at se logikken i Franks analyse. Lone Møller: - Jeg er ikke ganske uenig med Frank. Fogh har over for os gjort, som enhver fornuftig politiker vil gøre: Når han ved, at modparten er sendt i byen med et mandat om, at det skal ende med en aftale, sætter han prisen højere, end han ellers ville. Rasmus Prehn: Nej, jeg synes, det er rigtigt at vise samarbejdsvilje. Det er der efter min mening intet ydmygende i. Som jeg ser det, er det regeringen, der har det største problem, når nu vi går i forhandlinger. Troels Ravn: - Franks analyse af strategien og dens konsekvenser er rigtig. Skal man bedømme Helles første 100 dage, er der imidlertid også andre elementer, der bør inddrages. Niels Sindal: - Det er noget vrøvl, Frank siger. De steder, hvor vi har kunnet få indflydelse, har vi taget den. Hvis ikke vi kunne opnå noget, har vi sagt fra. Jeg undrer mig i øvrigt over, at Frank i det hele taget går på banen. Efter Helles valg sagde han jo ellers, at han ville bakke hende op. Arne Toft: - Jeg deler overhovedet ikke Franks opfattelse. Jeg har svært ved at se, at den nuværende ledelse gør tingene ret meget anderledes end den foregående.