EMNER

Andre pladser til anlæg

Beboere mener ikke forarbejdet er gjort godt nok

SØENGENE:Han Herred Biogasanlæg har ikke gjort tilstrækkeligt for at finde en anden placering af det påtænkte biogasanlæg i Søengene, som ellers pålagt af Nordjyllands Amt. Det mener de beboere i Søengene, som står bag den protestgruppe, der søndag havde kaldt til møde om sagen. Beboerne kan nemlig anvise andre placeringer. Omkring 35 beboere fra Søengene deltog, oplyser Frede Christensen, og de gav protestgruppen deres fulde opbakning efter at have fået en orientering om sagen. Desuden deltog Danmarks Naturfredningsforenings komite i Aabybro og en advokat, som beboerne nu har hyret til at føre deres sag. De er imod opførelsen af et biogasanlæg få hundrede meter fra deres hjem. I første omgang fik initiativtagerne bag anlægget, Han Herreds Biogasanlæg også besked fra amtet om at prøve at finde en anden placering uden for kystnærhedszonen udregnet fra Ulvedybet. Det lykkedes ikke Han Herred Biogasanlæg som siden fik amtets accept af, at der nu skal udarbejdes regionplantillæg og VVM-screening for opførelsen af anlægget på den først valgte placering. Udenfor zonen Siden har amtet nemlig besluttet, at kystnærhedszonen skal regnes fra Limfjorden og ikke Ulvedybet, da den nu betegnes som en ferskvandssø. Dermed vil anlægget ligge udenfor zonen. Men der er andre muligheder end Søengene, siger beboerne. - Vi ved, at der er en anden lodsejer i Aabybro Kommune og en i Brovst Kommune, som vil stille jord til rådighed til anlægget, siger Frede Christiansen. Desuden er lodsejeren, som har sagt ja til at sælge jorden til anlægget i Søengene, Jens Jungersen, ved at finde andre løsninger. - Jens Jungersen har oplyst, at på baggrund af den store protest fra beboerne i Søengene har han fundet et andet sted til anlægget uden for kystnærhedszonen (udregnet fra Ulvedybet, red.) og at ejeren af jorden er villig til at sælge til formålet, siger Pia Rønn Christiansen. Men så konkret er det ikke, oplyser Jens Jungersen. - Jeg synes, at anlægget er en god ide, men man kan jo altid diskutere placeringen, siger han. - Jeg prøver sammen med kommunen at finde en anden placering af anlægget længere væk fra naboerne, men det er stadig i kystnærhedszonen (udregnet fra Ulvedybet, red.) og i Søengene. Der er tale om min egen jord eller jord tilhørende en anden lodsejer, men jeg ved ikke, om han vil sælge, oplyser han.