Lokalpolitik

Andre regler for "byrødderne"

For det første er det en kende urovækkende at udvalget, der behandler og udarbejder planer for en ny skolestruktur er utæt som en si! For det andet nærmer det sig det groteske at læse om Carsten Brandts udgydelser om et nyt forslag til skolestruktur (specielt for Vebbestrup). I andre landdistrikter har vi taget byrådets vejlednig og høringsmuligheder alvorligt og afleveret gennembearbejdede og gennemtænkte forslag inden for høringsfristens tidsramme. Men der gælder måske andre regler for 1. viceborgmester i kommunen, eller er der tale om valgflæsk, eller tale mod bedre viden, eller er debatten indtil nu gået totalt hen over hovedet på Carsten Brandt? For det tredje glæder det mig dog at erfare, at vi i landdistrikterne har "vor mand i byrådet". Og jeg tror, vi er mange som glæder os til snarest at se et samlet udspil fra hr. Brandt om fornyet udvikling for alle kommunens landdistrikter og ikke kun et for Vebbestrup ! For det fjerde er det ikke mindre bekymrende, at Kim Skau tilsyneladende heller ikke har været opmærksom på høringsfrister og indsigelsesmuligheder. Det kan måske skyldes at Kim Skau har været mere optaget af at få lusket et stort og dyrt rådhusbyggeri ind ad bagdøren? Og planen for placeringen er jeg heller ikke i tvivl om, når jeg læser om hr. Skaus visioner om at få 200 nye tilflyttere til Hobro om året. For det femte giver det så anledning til at spørge Kim Skau om, hvorfra disse 200 nye sjæle skal komme. Han er måske i modsætning til hr. Brandt indstillet på at tømme landdistrikterne? Det er vi også mange, der spændt venter en afklaring og svar på! For det sjette er jeg dybt foruroliget over den mangel på indsigt som de to ovennævnte herrer her demonstrerer. Hvis det er standarden i Mariagerfjord Byråd, så anbefaler jeg, at vi hurtigst muligt får reduceret antallet med 6 personer og dermed sparer minimum 1 mio. kr. om året i al fremtid. Denne sum kunne sikkert anvendes mere fornuftigt end til personer med ringe viden og indsigt.