Andre skal betale for folkeparken

HADSUND:Den opstår næppe med et knips, sådan som idémanden bag Hadsund Folke- og Fritidspark Birger Balling håber, tværtimod går der nok, som han frygter, lang tid, inden den er realiseret. Politikerne har nemlig dårligt nok sat en krone af til projektet, som på trods af sit navn primært er dér, hvor skolebørnene skal holde frikvartér. Navnet er da også opstået i håb om, at det kan få andre til at betale det, som politikerne ikke har evnet eller villet finde penge til. Deres håb er nemlig at en række fonde og især Lokale og Anlægsfonden vil støtte projektet med omkring 3,5 millioner kroner. Fra kommunalt hold har man indregnet de knap 3,2 millioner kroner, der allerede er brugt til andre formål i forbindelse med etableringen af skolen, som den kommunale egenbetaling af projektet. Trætte af at vente Der er lagt en detaljeret plan for, hvilke fonde der skal give hvad, for at få projektet til at hænge sammen, og man forventer svar i løbet af efteråret - i første omgang sigter man på en såkaldt forhåndsvurdering af projektet fra Lokale og Anlægsfonden. Skolebestyrelsen er imidlertid godt trætte af at vente på, at der sker noget med de udendørsarealer, der nærmest henlå som en mudderpøl, da skolen flyttede ved årsskiftet. Siden er der groet græs på, og der er etableret et legeplads ved sfo'en, men ellers er der ikke sket meget. Skolebestyrelsesformand Poul Munk siger, at bestyrelsen har gjort opmærksom på sin utilfredshed, at man indtil videre blot har fået 50.000 kroner til at bøde på den, og at man nu har besluttet at bruge penge på at få etableret noget - også selv om det kan betyde, at det må fjernes igen for at give plads for Folke- og Fritidspark-planerne.