Andre veje end lønnen

Ugens emne: Kan samfundets økonomi bære, at meget store grupper af offentligt ansatte får massive lønstigninger til foråret? Nogle har krævet 5000 kroner mere om måneden, andre taler om 27 procent på fire år.

Kære Daniel! Først godt nytår til alle, og så til ugens emne - det offentlige - har vi råd til massive lønstigninger til de ansatte, der tager sig af de borgere, der har brug for den offentlige sektor? Ja, vi har råd til at give vore offentligt ansatte ordentlige løn- og ansættelsesvilkår, så de oplever, at vi værdsætter dem for det enorme store og flotte arbejde, de udfører. Ifølge statsministeren og den tidligere finansminister går det jo ufatteligt godt i vores samfund - i alt fald økonomisk, så vi er vel alle enige om, at den offentlige sektor skal have et løft? Mange hilsner Anna Kirsten Kære Anna Kirsten Ja, vi både kan og skal give et løft, og det skal vi gøre på en måde, så det gavner mest for de med de laveste lønninger. Med en skattereform, hvor vi blandt andet firedobler beskæftigelsesfradraget fra 2,5 til 10 procent og hæver personfradraget med 10.000 kroner, kan vi give et massivt løft til de laveste indkomster. På den måde giver vi et løft samtidig med, at vi bevarer den økonomiske ansvarlighed og sikrer, at også de grupper, der ikke nødvendigvis råber højest, de får deres del af kagen. Med venlig hilsen Daniel Kære Daniel! Det var nogle interessante tanker og ideer! Jeg er enig med dig i, at vi ikke må glemme dem, der ikke råber så højt, dem har vi jo allerede overset i mange år! Her tænker jeg på de typiske kvindefag og omsorgsfag, de har ikke råbt op, men har samvittighedsfuldt arbejdet videre. Nu kan jeg så glæde mig over, at de markerer og siger, nu er det nok, nu vil vi have ordentlige løn- og arbejdsvilkår - løn som fortjent. Der er ingen tvivl om, at regeringens privatiseringstanker har fået de offentlige ansatte til at føle sig nedprioriteret og nedgjorte, så derfor forlanger de nu højere løn, på niveau med de privatansatte. De vil simpelt hen have anerkendelse af deres faglighed. Mange hilsner Anna Kirsten Kære Anna Kirsten Ja, heldigvis er Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne kommet i tanke fordelene ved den danske model, hvor overenskomsterne forhandles af lønmodtagere og arbejdsgivere. Vi politikere har andre og bedre muligheder uden risiko for arbejdsløshed og inflation. Udover en skattereform kan vi målrette andre tiltag, der kommer de lavest lønnede mest til gode. Det kan f.eks. være billigere kollektiv transport. Og vi kan afskaffe det urimelige pres, som kontanthjælpsloftet, 300 timers reglen og starthjælpen lægger på de få, der ikke kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Med venlig hilsen Daniel Kære Daniel! Socialdemokraterne har aldrig været i tvivl om fordelene ved den danske model, at det er lønmodtagerne og arbejdsgiverne, der forhandler overenskomster! Men den sum, der skal forhandles om, er jo afhængig af den siddende regering, og hvor mange penge, der bliver afsat til de offentliges lønninger, og den offentlige sektor i det hele taget, og det er her, vi socialdemokrater mener, der er råd til mere. Ja, faktisk er jeg overbevist om, at vi ikke har råd til at lade være. Hvis ikke vi vælger at sætte positiv fokus på de offentlige ansattes arbejdsvilkår, så kommer vi bare til at bruge pengene på sygedagpenge og førtidspension i stedet. Nedslidningen af de ansatte skal vi have stoppet. Mange hilsner Anna Kirsten Kære Anna Kirsten Du, Helle, Pia og Villy taler meget om bruttoløn og den bugnende statskasse. Vi er helt enige om, at der skal fokus på de offentlige ansattes vilkår, at vi har råd til det og næppe har råd til at lade være. Jeg taler derfor om, hvordan vi på den klogeste og mest bæredygtige måde, kan give bedre arbejdsvilkår og rent faktisk udbetale en større del af lønnen til de, der tjener mindst og er mest pressede i sit arbejde. Fuld finansiering kan blandt andet findes ved et opgør med skattestoppet på slik, sodavand, cigaretter, benzin og alkohol mm. Med venlig hilsen Daniel [ Anna Kirsten Olesen er 49 år, har to voksne børn og er gift med Jan. Hun er født og opvokset i Sejlflod, og har boet i Aalborg Øst siden 1978. Anna Kirsten er kontoruddannet og tidl. tillidsrepræsentant for HK¿erne ved Aalborg Kommune og er nu ansat på løn- og personalekontoret. Hun har været byrådsmedlem i Aalborg siden 1994 for Socialdemokraterne. Folketingskandidat i Aalborg Østre Kreds. www.annakirsten.dk [ Daniel Nyboe Andersen er 30 år og bor med Laila og deres børn Natalie på to og Nicklas på fem år i Aalborg Øst, hvor Daniel er folketingskandidat. Daniel er bachelor i humanistisk informatik og arbejder som mediekonsulent. Ved folketingsvalgene i 2005 og 2007 blev han 1. suppleant for Marianne Jelved, og han er valgt til byrådet i Aalborg for Det Radikale Venstre. Hjemmeside www.danielnyboe.dk