Lokalpolitik

Anette Valentin er konservativ

AALBORG:I forbindelse med lørdagens artikel "Lillebror tvangsfjernet" nævnte vi, at byrådsmedlem Anette Valentin er medlem af børne- og ungeudvalget i Aalborg Kommune. Dette er korrekt, men vi skrev fejlagtigt, at Anette Valentin er medlem af byrådet for Venstre, hun er konservativt byrådsmedlem. NORDJYSKE beklager fejlen.