Energiselskaber

Angående ballade i Thorshøj Kraftvarmeværk

SVAR:Det er med undren, vi læser i NORDJYSKE søndag 16. oktober, at der er ballade i det lokale varmeværk. Formanden for Thorshøj Borgerforening, hr. Uffe Pedersen antyder, at bestyrelsen for varmeværket er lukket, sammenspist og umulig at komme i dialog med. Han forstår ikke, at varmeprisen stiger. Han kan slet ikke gennemskue grunden til denne stigning. Vi vil for en anden gangs skyld opfordre formanden for borgerforeningen til at henvende sig til en af de borgere, som tilfældigvis er valgt til bestyrelsen i varmeværket, for der at få en forklaring på eventuelle tvivlsspørgsmål desangående. Havde du, Uffe Pedersen, rejst dette spørgsmål, er det 100 pct. sikkert, at ligegyldigt hvem du havde rettet henvendelse til, ville vi have gjort meget for at forklare dig, at energipriserne har været udsat for en temmelig kraftig stigning inden for de sidste 12 måneder. At det findes formålstjenligt at trække Robert Sørensens tabte retssag frem igen, finder vi direkte usmagelig, der kan vist ikke koges mere suppe på den pind. En kontorchef i Energitilsynet opfordrer ifølge artiklen forbrugerne til at klage over værkets bestyrelse. Det ser vi frem til med sindsro, da selvsamme over for os har tilkendegivet, at vores priser er ok, blot burde vi måske have sendt en skrivelse ud til forbrugerne, som forklarer, at energiprisen er steget, med deraf følgende stigning i varmepriserne. I artiklen postuleres, at fjernvarmen er skyld i, at det angiveligt er vanskeligt at sælge huse i byen. For god ordens skyld skal det oplyses, at ud af fire huse med til-salg skilte, er der kun det ene, der er tilsluttet fjernvarmen. Det postuleres, at Thorshøj Varmeværk er væsentligt dyrere end sammenlignelige værker. Det er en sandhed med modifikationer. Hvorom alting er, varmeværket blev startet ud fra de forudsætninger, at det ikke for den enkelte måtte være dyrere end individuel opvarmning med oliefyr. Vi synes, det er kedeligt, at Thorshøj udadtil bliver fremstillet som stedet, hvor der altid er "krig". Vi føler det ikke sådan, og forstår ikke, det kan være interessant for folk som bor og lever her hver dag. (forkorter af redaktionen efter gældende regler om længden på læserbreve) SVAR: NORDJYSKE talte før artiklen kom i trykken med formanden for bestyrelsen på Thorshøj Kraftvarmeværk, Poul Jacobsen, som ikke ønskede at kommentere sagen, som han da ikke mente kunne interesse offentligheden. Venlig hilsen Palle W. Nielsen, souschef, NORDJYSKE Ny Frederikshavn.