Hjørring

Angående den nye gågade

I NORDJYSKE Stiftstidende 23. januar udtaler teknik-og vejudvalget, at der overhovedet ikke bliver tilladt nogen former for kørende trafik i den nye gågade.

Det er sådan set også OK, men hvad med ældre, invalidepensionister og andre dårligt gående, som ikke er i stand til at gå fra en parkeringsplads til f.eks. Apoteket? Hvad med dem? Er det under overvejelse med af- og pålæsning indenfor et bestemt tidsrum? Jeg håber, at vi hen ad vejen høre nærmere om dette emne.