Korruption

Angreb på korrupt magt

ROMAN Martin Jensen: "Tømrerens datter" Martin Jensen er i god forstand en historisk fortæller med sikker forankring i det folkelige og binding til det hverdagsligt virkelige. "Tømrerens datter" foregår i det 14. århundredes begyndelse og i tre forskellige miljøer, som efterhånden sættes i forbindelse med hverandre. Det ene miljø er henlagt til landsbyens Shere i det sydøstlige England, hvor den sensible tømrerdatter Christine lever et ganske almindeligt liv, indtil pesten rammer byen og hendes elskede. Gennem den lokale præsts prædikener har hun fået et personligt forhold til det religiøse, og hun giver i forbindelse med pesten et skæbnesvangert løfte om at ville lade sig vie til Gud ved at blive anchoresse og lade sig indemure i kirken med kun et kighul ud til omverdenen og til kirkerummet. Det andet miljø er af verdsligt tilsnit og samler sig om Englands karakterløse konge, Edward II, hans utro dronning, Isabella og deres søn, prins Edward. Det bliver til et vældigt familieopgør med egoisme, selvtægt og personlig tilraning af goder i centrum og med den stærke biskop John af Stratford i en indflydelsesrig dobbeltstilling som kansler og biskop. Det tredje miljø er henlagt til Avignon, hvor pave Johannes XXII residerer, efter at den katolske kirke er gerådet i indre splid. Også her foregår der magtkampe, samtidig med at der rundt om i Europa er revolter mod den katolske kirke og dens tro, bl. a. også med megen maskepi i England. I de to sidstnævnte miljøer foregår der indviklede magtkampe og massevis af maskepier, og da den stakkels Christine geråder i tvivl om sit løfte og kunne ønske sig fritaget for sit løfte, bliver hun et led i disse magtkampe med ulyksalige personlige følger. Det er en bredt anlagt, spændingsfyldt og sikkert fortalt roman, hvori individet betyder intet, den korrumperende magt alt, og romanen bliver således et angreb på kirkens og statens hensynsløse magtfuldkommenhed over det enkelte individ. Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk Martin Jensen: "Tømrerens datter" 473 s., 349 kr. Klim Udkommer i dag.