Anke giver ekstra forsinkelse for kystsikring

Må vente med at køre sand fra Nordstrand

SKAGEN:Dette års kystsikring i form af af fodre kysten ud mod Kattegat med sand, som hentes på Nordstrand, er nu blevet yderligere forsinket. Det skyldes, at Skov og Naturstyrelsens tilladelse til, at der må hentes 60.000 kubikmeter sand på Nordstrand, er blevet anket til Naturklagenævnet. Det er Skagen Innovations Center, der har anket tilladelsen, og det sker med den begrundelse, at manden bag SIC, Poul Jakobsen, mener, at der bør foretages en VVM-undersøgelse af sandkørslen. VVM er en forkortelse for vurdering af virkninger på miljøet, og Poul Jakobsen mener, at transporten af de mange kubikmeter sand påvirker miljøet på en negativ måde på flere måder - blandt andet i form af de ødelæggelser, selve kørslen med de tunge maskiner og lastbiler forårsager, og i form at den forurening, der sker ved brændstofforbruget. Han henviser i sin anke til, at den kystsikringsmetode, han selv har opfundet, trykudligningsmetoden, er betydeligt mere miljøvenlig og, fremhæver han, bedre end sandfodringenn til kystsikring. De to forudgående år har SIC også anket tilladelsen til at hente sand på Nordstrand til kystsikring på Kattegat-kysten til Naturklagenævnet, og begge gange har man i klagenævnet afvist anken med, at hverken SIC eller Poul Jakobsen er klageberettiget. Om det fortsat gælder, er man nu ved at undersøge i Naturklagenævnet, og inden det er afgjort, kan man ikke sige noget om, hvornår der kan ventes en afgørelse på klagesagen. Det var oprindelig planen, at kystfodringsarbejdet skulle være indledt i begyndelsen af oktober, og at det skulle afsluttes i begyndelsen af december. Denne tidsplan blev forrykket godt et par uger, fordi det var meget sent Skagen Kommune fik tilladelsen til at hente sand på Nordstrand, og man skulle afvente at klagefristen på fire uger udløb. Det gjorde de i mandags, og da havde Naturklagenævnet netop modtaget anken fra SIC. Torben Vilmar, Skagen Kommunes afdeling for vej- og service, siger, at han håber, at Naturklagenævnet får behandlet ankesagen hurtigt, idet arbejdet ellers kan blive forsinket så meget, at vintervejret kan give problemer.