Lokalpolitik

Anke til klagenævn er skrevet

Hanne Heilmann: - Vi giver ikke op.foto: bente poder

Hanne Heilmann: - Vi giver ikke op.foto: bente poder

SÆBY:Æblehavens støtteforening fremlagde på borgermødet beregninger af, hvor stort et indgreb boligbyggeriet vil være. Haven er i dag 6,5 hektar stor, og efter byggeriet vil der kun være offentlig adgang til halvdelen. - Der er altså tale om et stort indgreb, der vil ødelægge store kultur- og naturværdier, konkluderede Jan Thomsen. Han er næstformand i foreningen, der i dag har 230 medlemmer. I foreningen har man ifølge formand Hanne Heilmann været i kontakt med adskillige eksperter indenfor landskabsarkitektur og botanik. Alle siger angiveligt samstemmende, at Nellemanns Have rummer kæmpe værdier og bør reddes. - Landbrugsministeriet har sat penge af, så man kan indsamle støv og podningskviste fra de sjældne æbletræer. Så vigtig er haven altså, konstaterede Hanne Heilmann. Foreningen har også kontakt til Jan Jensen, der er professor i oplevelsesøkonomi ved Aalborg Universitet. Han vil lave beregninger af, hvad der vil kunne tjenes på Nellemanns Have, hvis den retableres. - Men vi har brug for mere tid. Tid, som byrådet forhåbentlig vil give os, sagde Hanne Heilmann. Fra salen efterlyste Niels Hjørnet, at støtteforeningen har en Plan B, hvis byrådet vedtager lokalplanen. Og en sådan Plan B eksisterer allerede, kunne Hanne Heilmann forsikre om. - Vi giver ikke, hvis byrådet stemmer lokalplanen igennem. Vi vil blandt andet henvende os til Naturklagenævnet, sagde hun.