Anker dom for røveri

HJØRRING:Fem af de otte yngre mænd, som 20. november blev dømt for en række røverier i Hjørringområdet, skal i retten igen. Det er de fem, der var med til hjemmerøveriet mod et ægtepar i Harken syd for Hjørring 7. februar. Anklager Lasse Svensson gik efter, at hjemmerøveriet alene skulle udløse en ubetinget dom på mindst tre års fængsel. Domsmandsretten var dog ikke af samme mening. I de samlede straffe til de fem udgjorde hjemmerøveriet to år af dommenes længde. I allersidste øjeblik har anklageren valgt at anke dommen til Vestre Landsret. På kort tid er antallet af hjemmerøverier nærmest eksploderet. Den megen fokus på hjemmerøverierne har også fået politikere til at kræve højere straffe. I hvert enkelt tilfælde af en tiltale for hjemmerøveri, skal rigsadvokaten se på sagen og komme med sin mening om, hvilken straf anklageren skal gå efter. Efter dommen har rigsadvokaten kigget på dommens præmisser, og det er så endt med, at anklageren beder landsretten om at skærpe dommen for de fem.