Incest

Anklager: Mild dom for mishandling

- Dommen er i den milde ende. Det sagde anklager Peter Rask i sagen mod moren og stedfaren, der nu hver er dømt fem måneders fængsel for mishandling af pigen.

Anklager Peter Rask mener, der er tale om en mild dom. Foto: Grete Dahl

Anklager Peter Rask mener, der er tale om en mild dom. Foto: Grete Dahl

Anklageren gik efter en straf på mellem et og to års fængsel, blandt andet fordi mishandlingen var foregået over fire år. Han skal nu nærlæse dommen og sammen med Statsadvokaten vurdere om sagen skal ankes, for at få øget straffen. Spørgsmål om tiltro til pigen De to forsvarere vil drøfte sagen med moren og stedfaren, inden de beslutter, om de vil anke sagen. - I sagen var der meget der talte for, at der i hjemmet var sket noget, som ikke måtte ske. Men det store spørgsmål er jo, hvor meget tiltro man kan have til pigen, sagde Stig Ejler Jensen, der var forsvarer for stedfaren. I deres afsluttende bemærkninger inden dommen brugte begge forsvarere meget tid på at sige, at pigens forklaring kunne være fri fantasi. Men efter dommen, sagde begge forsvarere også, at pigen havde været troværdig i retten, og at de ikke direkte ville sige, at det var hendes frie fantasi. Uhyggeligt mange blå mærker Byrettens dommer og to domsmænd lagde netop vægt på pigens forklaring i dommen på de fem måneders fængsel. Derudover lagde de også vægt på lægeerklæringen, der viste, at pigen efter tvangsfjernelsen havde uhyggeligt mange blå mærker, og at en børnelæge, der undersøgte hende, var overbevist om, at en stor del mærkerne var opstået på grund af vold. Moren og stedfaren blev dømt for regelmæssigt at slå pigen enten med hånden eller med bøjler, grydeskeer og cykelpumper. De blev dømt for at sparke hende flere gange, for at have taget førergreb på pigen, og for at moren skulle have tvunget pigens hoved under vand i 10 sekunder. Skaderne ikke livstruende Men tiltalten om, at de også havde spærret hende inde i et hundebur og vækket hende om natten med slag blev frafaldet af anklager Peter Rask, fordi han ikke mente, at der var nok beviser for de to anklager. Det, at hun var blevet lukket inde i flere timer på et badeværelse, mente retten ikke var nok til også at dømme parret for frihedsberøvelse. Grunden til at dommen ikke blev længere var ifølge byretten, at skaderne ikke havde været livstruende. De værste skader var blå mærker.