Anklagere sparkes opad

København, torsdag /ritzau/ Tvindsagen bliver de to anklageres sidste større optræden i en retssal. Begge jurister forfremmes til fornemme poster i politiet. -- -- alder tilføjet i andet afsnit -- -- Dupont og Dupond er et fristende billede på Tvindsagens to anklagere, der torsdag gik tomhændede fra Retten i Ringkøbing efter flere års arbejde på at bevise Amdi Petersens og de øvriges skyld. Men indtrykket af to ret ens jurister, der begge er 44 år, holder kun med hensyn til deres karriere i anklagemyndighed og politi, hvor de i de seneste tre år har trasket bemærkelsesværdigt synkront frem mod nye attraktive poster. Både arbejdsmæssigt, og når det gælder temperamentet, er der tydelige forskelle. Mens den trinde Finn Borch Andersen er den lidt utålmodige og rastløse type, der godt kan lade sig rive med, er den høje, slanke Poul Gades mere flegmatisk. Den førstnævnte er manden, der slår ud med armene og ønsker handling, hvorimod Gade beskrives som den teoretisk velfunderede og meget dygtige fagjurist. For begges vedkommende er Tvindsagen formentlig sidste større optræden i en retssal. De er netop blevet udnævnt til fornemme poster i to af de kommende store politikredse. Her er rollen helt anderledes. Fra et skrivebord skal de tage sig af alle de administrative opgaver i enheder med op mod 800 medarbejdere. Fra årsskiftet tiltræder Poul Gade stillingen som vicepolitidirektør i Sønderjyllands Politi, mens Finn Borch Andersen får det samme job i Nordsjællands Politi. I de sidste par år har Poul Gade været politimester i Odder-Skanderborg, mens kollegaen har svunget taktstokken i Frederikssund Politi. Sideløbende har de skullet fastholde overblikket over tusindvis af sider i Tvindsagen og føre slaget i retten. Med en baggrund som underviser ved Aarhus Universitet og som konstitueret landsdommer i Vestre Landsret blev Poul Gade for nogle år siden ansat til at være anklager i det største samlede sagskompleks siden retsopgøret - nemlig selskabstømmersagerne. Med base i Jylland førte han flere sager bl.a. i Århus og i Middelfart. Finn Borch Andersen blev ansat i Bagmandspolitiet med præcis den samme opgave, og da Tvindsagen blev sat i sving af politimesteren i Holstebro, blev de to mænd beordret til at tage sig af det juridiske arbejde. I Bagmandspolitiet understreges det dog, at man blot stillede de to anklagere og efterforskere til rådighed i sagen mod Amdi og de øvrige. Torsdagens nederlag kan således ikke skrives på Bagmandspolitiets tabskonto. Begge har gode evner til at tale med folk og er åbne, men interesserne er tydeligvis forskellige. Borch Andersen har været formand for anklagernes forening, Politifuldmægtigforeningen, og er formand for DJØF. Det foreningsmæssige avancement skyldes dog ikke skarpe albuer, lyder det i det juridiske miljø, men er udtryk for en bred anerkendelse af hans evner. Han er igangsætteren, der kaster en masse bolde i luften - og så må omgivelserne af og til sørge for at gribe dem. Borch Andersen fik for nylig dårlig omtale i fagbladet Journalisten, fordi redaktøren af DJØF-bladet angiveligt blev sat under administration på grund af artikler, som ikke behagede forbundets ledelse og nogle dommere i Højesteret. Heller ikke Poul Gade er sluppet uden ridser i lakken. Han bestemte i 2004, at samtlige gæster på Skanderborg Festivalen skulle kunne visiteres for våben og satte retsplejelovens normale regler ud af kraft. Imidlertid viste det sig, at indgrebet skete med en fejlagtig begrundelse. Gade selv ville ikke tale om fejl. En "sproglig unøjagtighed", svarede han på kritikken. Og reaktionen på torsdagens dom var lidt i samme skure. Gade afviste, som han skulle, al snak om fiasko. Han sagde, at anklagerne havde gjort deres arbejde og ført sagen lige efter bogen. /ritzau/