Anklageskriftet

Den 17-årige mand sigtes - og tiltales - for 2 forhold, og anklageskriftet har følgende indhold: Forhold 1.: Overtrædelse af straffelovens paragraf 216, stk. 2., - voldtægt af særlig farlig karakter eller under i øvrigt særligt skærpende omstændigheder - ved den 26. maj 2007 om eftermiddagen i Aalborg at have skaffet sig adgang til lejligheden Kastetvej 33, 1., lejlighed 10, hvor sigtede ved vold eller trussel om vold tiltvang sig samleje med den 85-årige Gerda Møller, idet sigtede tildelte Gerda Møller flere slag og spark i hovedet, hvorefter han trak benklæderne af hende og gennemførte samleje. Forhold 2.: Overtrædelse af straffelovens paragraf 237 - manddrab - ved den 26. maj 2007 om eftermiddagen i Aalborg, i lejligheden Kastetvej 33, 1., lejlighed 10, at have dræbt Gerda Møller, idet sigtede tildelte Gerda Møller adskillige slag, spark og knivlæsioner i hovedet, på halsen og på kroppen, alt hvorved Gerda Møller blev tilføjet så alvorlige kvæstelser, at hun kort efter afgik ved døden.