Nordjylland

anklageskriftet

Preben Gundersen er tiltalt efter Straffelovens §§ 155 og 280 omhandlende misbrug af offentlig stilling og mandatsvig. I alt er der tale om 11 forhold. Det drejer sig om følgende: Fire punkter drejer sig om private rejser foretaget for Døvblindecentrets penge. Tre rejser til Rumænien og én rejse til Italien. De fire rejser blev gennemført uden godkendelse i 2005 og 2006, og det daværende Nordjyllands Amt blev dermed snydt for 51. 682 kroner. Det er nævnt i anklageskriftet, at Preben Gundersens kone var med på to af turene til Rumænien. På en af turene havde hun også sin datter med. Konen er også nævnt i et andet anklagepunkt. Her tiltales Preben Gundersen for at lade hende bruge et af Døvblindecentrets køretøjer til at køre 4.704 private kilometer. Det kostede Døvblindecentret 8.900 kroner. I et tilfælde overdrog Preben Gundersen 2.000 euro - svarende til 15.173 kroner - til en institution i Rumænien. Preben Gundersen er også tiltalt for at købe ting til sig selv for amtets penge. Han købte sportsudstyr til sig selv for 4.000 kroner på Døvblindecentrets konto. Han købte også et stenkar til 1.500 kroner og et ur til 2.000 kroner, en Steltonlampe og en legetøjsbil til i alt 2.000 kroner. På et tidspunkt i 2006 købte Preben Gundersen for centrets penge en bærbar computer til 17.012 kroner, som han gav til en person, der ikke havde noget med Døvblindecentret at gøre. I et andet tilfælde betalte han for den samme persons ophold i Danmark. Det kostede 3.746 kroner, men besøget havde ifølge anklageskriftet ikke noget med Døvblindecentret at gøre. Et af punkterne handler om privat brug af arbejdsmobil. Preben Gundersen er tiltalt for at ringe privat til telefonlinjen Træfpunkt for 56.324 kroner. Til sidst oplyses det, at der eventuelt kan forventes nedlagt påstand om erstatning, hvilket Region Nordjylland allerede har meddelt bliver aktuelt.