Aalborg

Anlæg i mere end 100 år

AALBORG: 15. august 1968 væltede tre bulldozere de bygninger, der udgjorde Skovkroen i anlægget Blegkilde, for at give plads til en udvidelse af eternitfabrikken. Dermed sluttede mere end 100 års historie for et af byens mest populære anlæg. Det blev anlagt midt i 1800-tallet af major Ditlev Voss som et alternativ til Carolinelund, hvor kun officerer og deres familier havde adgang. I det nye anlæg, der fik navnet Carolinekilde, havde alle adgang. Carolinekilde blev hurtigt populært, men navnet slog aldrig an. I folkemunde hed stedet bestandig Blegkilde. Den første pavillon blev bygget i 1897, men den brændte efter 16 år. Aalborg Byråd fik bygget en ny murstensbygning, og den stod frem til 1968. Sin sidste store opblomstring fik stedet fra midt i 50'erne og en halv snes år frem med Harry Møller som en driftig restauratør. Blegkilde mistede allerede omkring 1910 sin vandrigdom, men i stedet blev kølevandet fra Cementfabrikken Danmark (eternitfabrikkens forgænger) ledt i anlæggets kanaler og videre i Blegkildestrømmen ned til Østeraa. Kilde: Det Grønne Aalborg af Kjeld Djernø, 2000.