EMNER

Anlæg lugtede for meget

Naboer klagede til amtet som stillede nye krav til værk

AABYBRO:Det er langt fra lutter lagkage for naboerne at bo tæt på biogasanlægget i Hæstrup ved Hjørring. Naboere har klaget til Nordjyllands Amt over lugten fra anlægget, og det fik i sommer amtet til at stille nye krav til lugtrensningen. De er blevet opfyldt, men endnu ikke kontrolleret af amtet, oplyser civilingeniør Berit Kjerulf fra Nordjyllands Amt. Netop frygten for lugtgener er en af hovedårsagerne til, at beboerne i Søengene protesterer mod Han Herred Biogasanlægs planer om at opføre et lignende anlæg nær deres hjem. Formand for anlægget ved Hjørring, Ole Ørnbøll, oplyste i NORDJYSKE mandag, at der ikke var klager fra naboer over lugten, men naboerne klagede faktisk over en grum stank fra anlægget i sommer, og amtet tog derfor på besøg for at føre tilsyn. Hjørring Kommune er medejer af anlægget, og derfor er tilsynspligten overgivet til amtet. - Lugten fik mig til at give anlægget to muligheder.Enten skulle vi fortage en lugtgenemåling, som jo koster penge, eller der skulle foretages en yderligere lugtrensning.Det skulle også ses i lyset af, at værket endnu ikke var i fuld drift, og anlægget valgte så at bruge pengene på at få renset luften inden tidsfristen 1. januar, fortæller civilingeniøren. Anlægget har allerede gennemført lugtrensningen, men effekten er endnu ikke kontrolleret af Nordjyllands Amt, og hos en af naboerne, Arne Jensen, har den ikke gjort det store indtryk. - I aftes var stanken oppe på styrke 3. Vi har herude inddelt den i tre styrker, og styrke 3 er den værste og lugter som rådden kat, siger Arne Jensen. -Jeg synes faktisk, at biogasanlæg er en god ide, men de bør placeres mindst to kilometer fra nærmeste nabo, siger Arne Jensen, der også har klaget over støj fra en gasmotor. - På en stille måneklar aften kan man høre dens hvinen, siger han. Arne Jensen bor 800 meter fra anlægget, mens dets nærmeste nabo bor 250 meter derfra. - Lugten kan ikke beskrives. Det lugter næsten altid af råddenskab, død og lig og på alle tider af døgnet, siger Arne Jensen. Og Berit Kjerulf lægger ikke skjul på, at anlægget har lov til at lugte en hel del, da der er sat en grænseværdi på 20 lugtenheder. Grænsen blev sat af Hjørring Kommune, da den gav miljøtilladelsen til værket med den begrundelse, at værket ligger i det åbne land. Og 20 lugtenheder per kubikmeter er en hel del. - Vi siger, at virksomheder beliggende i boligområder må lugte fem enheder, mens firmaer i industrukvarterer må lugte 10 enheder, oplyser Berit Kjerulf.