Lokalpolitik

Anlægsboliger vurderes igen

Der skal ses på bedre tilkørselsforhold til forretningers bagside, mener udvalgsformand

FJERRITSLEV:Når teknisk udvalg mødes på onsdag, er nybyggeriet ved Lystanlægget i Fjerritslev på dagsordenen. Det sker efter at høringsfasen for lokalplanen er overstået, og der er kommet en halv snes indsigelser, som udvalget skal tage stilling til. Projektet går på at bygge tre boligblokke med tilsammen 18 lejligheder i området mellem Søgade, Østergade og anlægget. I samme omgang etableres en fire meter bred gangsti fra Søgade til anlægget, mens tilkørsel for biler sker fra Enghavevej. Indsigelserne går især på at den grønne forbindelse fra torvet til Lystanlægget ikke får den åbne karakter, som er tænkt i kommuneplanen, men der er også bekymring for anlæggets skæbne, når der bygges så tæt på, og hele den grønne kile, der strækker sig fra Østbakken over engen og anlægget til bymidten. Desuden har de handlende i Østergade protesteret over, at der ikke bliver tilkørsel for lastvogne til butikkernes bagside. Og især den protest tager udvalgsformand Jørgen Eriksen (V) meget alvorligt. - Det er den eneste indsigelse, jeg mener vi skal gøre noget ved. Det er et reelt problem, at der ikke kan komme lastbiler til bagsiden af forretningerne, og det må vi se at finde en løsning på, siger han. - Jeg tror også, at tingene kan indrettes sådan, at der bliver plads til lastbilerne, men det må vi se nærmere på. Om de øvrige protester siger han, at forbindelsen mellem Søgade og Lystanlægget bliver lige som det er beskrevet i kommuneplanen. - Og jeg er meget glad for et privat initiativ, der betyder at der bliver ryddet op i området, der bygges nye boliger, og entreprenøren betaler oven i købet den offentlige sti, pointerer Jørgen Eriksen. Med hensyn til anlæggets træer og beplantning siger han, at der ikke vil bliver fældet et eneste gammelt træ, men måske nok stammet nogle op og tyndet ud i buskene. - Lystanlægget bliver ikke en forhave til boligerne, det garanterer jeg for.