Havne

Anlægsinvesteringer må vente på svar fra EU

Problemer med at skaffe midler til isværk og opfyldning

STRANDBY:Strandby Havn vil muligvis sælge den del af deres arealer, der ligger vest for Sdr. Havnevej for at frigøre midler til at investere i en udvidelse af selve industrihavnen. En enig generalforsamling gav lørdag formiddag grønt lys for, at arealerne kan sælges, hvis det bliver aktuelt. Tilslutningen fra generalforsamlingen er nødvendig ved større anlægsinvesteringer. Ifølge formand Svend Erik Andersen ville det også gøre det mere attraktivt for erhvervsdrivende at investere i området, hvis de slipper for de bindinger, der er ved at ligge på lejet grund. Planen er at udvide sejlrenden ind til Strandby Havn. Det opgravede materiale skal fyldes i en ny trawlplads, der bliver på cirka 14.000 kvadratmeter. Der ligger ansøgning inde hos FIUF, som står for Det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet. Sagt på almindelig dansk er der søgt om EU-støtte til projektet. FIUF-midlerne kan blandt andet bruges til at støtte fiskerihavnes faciliteter. På generalforsamlingen redegjorde Svend Erik Andersen for de problemer, der har været med at skaffe EU-midler til investeringer på havnen generelt. Udover havneudvidelsen er der også søgt om støtte til en renovering af isværket, som allerede sættes i værk i denne uge. Fiskeriforeningens andel af isværket blev ved årsskiftet overtaget af havnen netop med henblik på at gøre det enklere at søge EU-tilskud, og dette projekt har absolut højeste prioritet. I 2001 blev der rettet henvendelse til Direktoratet for Fødevareerhverv for at finde ud ad, hvordan den private havns adgang var til at få FIUF-støtte. Svaret lød - Det skal vi lige spørge om i kommissionen. Samme svar gav fødevareministeren, da hun modtog en forespørgsel om sagen. I mellemtiden er Strandby havn meldt ind i Havneforeningen og har deltaget i udarbejdelsen af en ny bekendtgørelse om større anlægsprojekter. I Havneforeningen er der bred enighed om, at der skal være samme vilkår for private som for offentlige havne. Det har tidligere været sådan, at der kan opnås en støtte på 20 pct. til private projekter, mens offentlige kan få 50 pct. - Vi kæmper selvfølgelig videre med sagen, og forhåbentlig med et positivt resultat. Hvis der mod forventning kommer et negativt svar fra kommissionen, er den eneste mulghed at få offentlige midler fra amt og kommune til at medfinansiere tilskudsprojekter, sag de Svend Erik Andersen i sin beretning. Han kunne iøvrigt berette om et tilfredsstillende driftsresultat i det forløbne år. Det skyldes dels lave vedligeholdeslesudgifter og dels besparelser på lønudgifter. Det forventes da også, at udgifterne vil blive langt større i det kommende regnskabsår, hvor der blandt andet skal investeres i en ny velfærdsbygning og laves en midlertidig reparation af kajerne på steder, hvor der er problemer med underminering. Claus Pedersen og Svend-Ole Clausen var på valg til bestyrelsen. Sidstnævnnte ønskede ikke genvalg og i stedet kom Peter Høgenhaug ind.