EMNER

Anmeld det

LANDBRUGS-SNYDERI:I årevis har der været mistanke om at mange bønder landet over har "fiflet" med EU-tilskud til brak- og arealstøtte. Med den seneste tids oppløjning af mange tusinde hektar braklagte arealer har man med løs hånd også udøvet vold på egentlige fredede naturområder. Hvis det kan bevises, at bønder landet over har givet forkerte oplysninger vedr. de enkelte markblokkes beskaffenhed - og således har oppebåret ulovlig EU-støtte - er der tale om egentlig svindel. Og dette bør anmeldes til politiet. Holger Ø. Mortensen Gosmervej 81, Præstholm Mk., 8300 Odder holgler@frenning.dk