Sæby

Anne Fejekone i møllen

I 1616 kom det frem i en hekseproces mod Anne Christensdatter fra Understed, at hun netop i Sæby Vandmølle havde udøvet en af sine heksekunster, som havde bragt andre i ulykke. Anne var kendt som Anne Fejekone, fordi hun sagdes at kunne feje lykken fra en person til en anden, og da i alt ni vidner på Sæby Byting fortalte om hendes påståede onde gerninger, var det ikke småting, hun havde bedrevet. Bl.a. havde nogen set hende ride bagvendt såvel på en vædder som på en gris, og hun havde lovet Lisbeth Nielsdatter en "tingest" til særlig brug: Hun skulle tabe den – og den næste, som fandt den, ville overtage hendes fremtidige ulykke. Det var i samme forbindelse, at Lars Olufsen Smed berettede om den dag otte år tidligere, da han stod i møllen for at få malet korn. Først kom en skade flyvende ind, og da den havde taget en tur rundt om ham, kom også Anne Fejekone ind ad døren og gik ind i den tilstødende stue uden at sige et ord. Lars, som stod ved kværnen, bevidnede han, besvimede pludselig, og derefter lå han på sin sygeseng i otte uger. Og det var efter hans mening Annes skyld.