Gistrup

Annick Prieur

[ Annick Prieur, 47 år, er norsk-fransk (med fransk far) og dansk gift. [ Hun er bosat i Gistrup, har to børn. [ Er dr. polit. fra Norge. [ Har været tilknyttet Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation på Aalborg Universitet siden 2000. [ Udnævntes til professor samme sted pr. 1. august 2006. [ Har netop holdt sin tiltrædelsesforelæsning.

Breaking
Omfattende strømsvigt mange steder i Nordjylland
Luk