EMNER

Anonym rådgivning til kriminelle

Kriminalforsorgen åbner dørene for kriminelle, der er i tvivl om deres rettigheder

VENDSYSSEL:Hvad sker der, når jeg lige har fået en dom? Hvad med det derhjemme, når jeg skal ind og afsone? Hvad med huslejen, og hvordan kan jeg holde kontakt med mine børn? Den slags spørgsmål bliver kriminalforsorgen tit ringet op om, og telefonen kimer altid, når det er mest ubelejligt, siger Lena Jørgensen, der er en af de socialrådgivere, der ellers hellere end gerne vil hjælpe. Derfor prøver hun og hendes kolleger nu at sætte tingene i system. Det sker ved, at de fra 1. maj åbner for rådgivning en time hver torsdag. I første omgang som et forsøg. Her bliver der mulighed for at få hjælp og vejledning, for eksempel til at skrive et brev til en myndighed eller til at få kontakten til de sociale myndigheder til at glide mere gnidningsfrit. Og der vil ikke blive ført nogen journaler. Rådgivningen er anonym. - Nogen af dem har brug for at tale åbent om deres kriminalitet, siger Lena Jørgensen. - Nogle af vores klienter er blandt de dårligst fungerende i det her land. De har ofte ikke så mange nære venner og familie. Her kommer kriminalforsorgen naturligt ind. Der opstår ikke de samme konflikter, som der kan gøre med de kommunale sagsbehandlere, hvor der som regel er spørgsmål om penge indblandet. Kan problemet ikke lige løses på en time torsdag eftermiddag, vil der også kunne laves en aftale, for eksempel om at en repræsentant for kriminalforsorgen går med til en samtale på socialforvaltningen. Det sker også, at pårørende henvender sig, og heller ikke de bliver afvist, men Lena Jørgensen gør opmærksom på, at der findes en landsdækkende rådgivning for pårørende til varetægtsfængslede. De kriminelle, der har fået en ubetinget dom, altså dem der skal i fængsel, hører rent faktisk ikke til kriminalforsorgens klientel. Men de finder altså ofte alligevel telefonnummeret eller det lille gyldne skilt med kriminalforsorgens navn, der gemmer sig i en beskeden opgang i Danmarksgade. Og med den nye ordning bliver der også hjælp at hente for dem. Det har der for så vidt altid været, men nu bliver hjælpen mere formaliseret. Kriminalforsorgens hovedopgave er at holde opsyn med dem, der har fået en betinget dom, eventuelt med vilkår om tilsyn. De udfører tilsynet og holder øje med, at den dømte overholder sine forpligtelser. Måske bliver den kriminelle pålagt at gennemføre en misbrugsbehandling. Så skal kriminalforsorgen holde øje med, at vedkommende rent faktisk gør det. Det er også dem, der skaber kontakt til en arbejdsplads og sørger for at få den godkendt, hvis dommen går på, at der skal udføres samfundstjeneste. Under forløbet holder kriminalforsorgens folk øje med, at klienten overholder sine forpligtelser: Møder op til tiden og passer sit arbejde. Det er også kriminalforsorgen, der udarbejder de personundersøgelser, der skal afklare, om den pågældende er egnet til at modtage en betinget dom. Kontoret i Danmarksgade dækker udover naturligvis Frederikshavn også de øvrige nordvendsysselske kommuner. Det vil sige, at klienter fra Skagen, Sæby, Læsø, Hjørring, Hirtshals, Løkken-Vrå og Sindal også kan få hjælp.