Lokalpolitik

Anonyme klager skal undersøges

Drøftelse med baggrund i konkret sag

FREDERIKSHAVN:Anonym eller ej - det er lige meget. Alle anmeldelser skal tages alvorligt af kommunen. Også de navnløse. Problemstillingen om anonyme henvendelser er blevet vendt i plan- og miljøudvalget på baggrund af en sag om ulovligt opførte overdækkede terrasser hos pastor emeritus Peter Bandholm. Plan- og miljøudvalget tog på besigtigelse i området på baggrund af en anonym anmeldelse - og konstaterede, at pastoren langt fra var alene om at udfolde kreative bygge-evner - uden smålig skelen til bygningsregulativer eller lokalplaner. Hvis anmelderen oplyser sit navn, men beder om ikke at få det frem - for eksempel af frygt for repressalier - så vil kommunen normalt ikke kunne opfylde ønsket, fremgår det af en redegørelse, som udvalget efterfølgende har fået. Kommunen skal ganske vist lave en vurdering af, om det er nødvendigt at sikre en anmelders anonymitet. Men i praksis skal der meget tungtvejende grunde til, da den anmeldte som part har en grundlæggende ret til aktindsigt i sin egen sag. Sagen om pastorens terrasser sluttede i øvrigt med, at kommunen gav ham dispensation.