Anonyme råd om spiseforstyrrelser

Psykiatrien i Nordjyllands Amt specialiserer indsatsen mod spiseforstyrrede

AALBORG:Spiseforstyrrelser er en sygdom, som folk kan dø af. Hver fjerde unge pige under 20 år har symptomer på spiseforstyrrelse - 11,8 procent af alle kvinder er i risikozonen. Alligevel er sygdommen nærmest ukendt for mange i behandlersystemet - også i Nordjylland. - Vi oplever, at der mangler tilstrækkelig viden om spiseforstyrrelser blandt både læger, sundhedsplejersker og lærere ude i kommunerne, forklarer Inger Becker, distriktssygeplejerske på Afsnit for Spiseforstyrrelser i Aalborg. Derfor har personalet på afdelingen taget initiativ til tema-dage for netop disse grupper, og derudover har de oprettet en anonym telefonrådgivning i forsøget på at forebygge og forhåbentligt løse nogle af problemerne inden de kræver indlæggelse og i værste fald dødsfald. Det kan nemlig være svært at opdage en spiseforstyrrelse, da de syge ofte har svært ved at erkende, at de har et problem, og samtidig prøver at skjule det både for sig selv og andre. - Det viser sig, at en tidlig indsats giver gode resultater. Nogle undgår at blive syge for alvor, og prognosen for at komme over sygdommen er også bedre, hvis man sætter ind tidligt, forklarer Inger Becker. Den anonyme telefonrådgivning er lavet til både patienter og pårørende, som uformelt og anonymt får vejledning i forbindelse med deres egen eller en pårørendes spiseforstyrrelse. - Meningen er, at vi skal hjælpe den spiseforstyrrede eller pårørende med at finde ud af, hvad de bedst stiller op i forhold til den situation, de befinder sig i. Hvis det drejer sig om en lettere spiseforstyrrelse kan det være tilstrækkeligt, at de taler med deres egen læge, med en forælder eller med en psykolog og ved at rådgive dem om, hvor de kan få hjælp, håber vi at nå nogle før spiseforstyrrelsen udvikler sig mere, så de undgår at skulle i behandling her i ambulatoriet, forklarer Inger Becker. I afsnittet for børn og unge med spiseforstyrrelser i Aalborg er der plads til fem patienter på sengeafdelingen ad gangen. Størsteparten af de spiseforstyrrede kan dog behandles i ambulatoriet, som i lighed med sengeafsnittet er Nordjyllands eneste specialtilbud til spiseforstyrrede i aldersgruppen 10 til 18 år. Den anonyme telefonlinje åbnede i oktober, og i takt med at flere hører om tilbuddet kommer der flere og flere henvendelser. - Selv en lettere spiseforstyrrelse kan have stor indflydelse på en patients liv, så det er en sygdom, som skal tages meget alvorligt, forklarer overlæge Elisabet Thorgård. Når patienter bliver henvist til Ambulatoriet for spiseforstyrrelser i Aalborg er nogle af dem allerede så syge, at der er en lang vej tilbage til et almindeligt liv - hvis det da ikke er for sent. - For 20 procent af alle anorektikere bliver sygdommen kronisk, og fem procent af anorektikerne dør af det, forklarer overlæge Elisabet Thorgård - så hvis din veninde eller datter lægger maden på hylden, begynder at dyrke overdreven meget motion eller trækker sig ind i sig selv er det med at være opmærksom.