Ældreforhold

Ansæt flere - få færre fejl

Sidste søndag (25.9.) kunne man i NORDJYSKE Stiftstidende læse, at det står rigtigt sløjt til med sikkerheden for de svageste borgere på vores plejehjem. Der blev konstateret fejl på alle nordjyske plejehjem da embedslægen aflagde kontrolbesøg.

Det drejede sig både om medicineringsfejl, fejl i forhold til genoptræningsplaner, hygiejne og dokumentation i journaler. Det er ganske enkelt ikke godt nok! Hvorfor bliver disse fejl ved med at opstå, kan man spørge sig selv? Statistikkerne viser, at der siden år 2000 er sket et fald i antallet af sygeplejersker ansat i kommunerne, og langt fra på alle plejehjem er der ansat sygeplejersker. En undersøgelse, foretaget af Dansk Sygeplejeråd og Kommunernes landsforening, viser, at der kun er ansat sygeplejersker på under halvdelen af alle plejehjem. I Thisted Kommune har man bevidst satset på ansættelse af sygeplejersker på alle plejehjem. Det kan de nu høste frugten af, idet der igennem flere år ikke er afsløret alvorlige fejl eller fejl med risiko for borgerne, og 11 ud af 19 plejehjem er fritaget for tilsyn af samme grund. Hvis kvaliteten af arbejdet med de ældre på plejehjemmene skal forbedres - og det skal den - Ja så er det efter min mening ganske nødvendigt, at der ansættes flere sygeplejersker som kan løfte denne opgave. Internationale undersøgelser viser, at flere sygeplejersker betyder færre dødsfald og utilsigtede hændelser. Måske vil det også være en overvejelse værd, at tænke tilbage til den tid, hvor de sundhedsfaglige behov hos den enkelte ældre blev vurderet i et tæt samarbejde mellem praktiserende læge og sygeplejersker ansat på plejehjemmene. Det skal være min opfordring til kommunerne om at gå i gang med at løse denne problemstilling.