Ansæt nogle flere folk

Giv arbejdet til de arbejdsløse, så andre ikke skal løbe så stærkt. Det er ifølge Enhedslisten løsningen på det voksende stressproblem

KØBENHAVN:Enhedsli-stens Frank Aaen er ikke i tvivl: - Det går den forkerte vej, og det bedste eksem-pel på, at vi har et fundamentalt problem med stress er, at selvom vi har faldende arbejdsløshed, er mange hundrede tusinde stadig uden for arbejdsmarkedet. - Det er fordi, folk bliver nedslidt. Det ses tydeligst i den offentlige sektor, hvor vi ser, at folk flygter fra skoler og sygehuse, og det er udtryk for stress, siger han. Problemet er altså til at få øje på, men det er løsningen også set fra Enhedslistens politiske udgangspunkt et godt stykke til venstre for midten. Løsningen er simpelthen at dele det arbejde, der er mere ligeligt, og man kunne passende begynde i det offentlige. - Det er bare at flytte nogle folk fra arbejdsløshed og ind i den offentlige sektor. Det handler om at få arbejdsbyrden ned, og hvis man sørger for flere hænder, så kunne man samtidig løse nogle af de helt fundamentale problemer i for eksempel ældreplejen, mener Frank Aaen. 20 timer om ugen Enhedslisten har tidligere fået Finansministeriet til at regne på, hvor meget vi skulle arbejde, hvis ar-bejdet blev delt mellem alle i den arbejdsdygtige alder. Svaret var 900 timer eller 20 timer om ugen med syv ugers ferie. Ideen vil ikke engang ko-ste noget særligt iføl-ge Enhedslistens regnestykke. - Kortere arbejdstid, længere ferie og flere hænder er vejen frem. I det omfang, det lykkes at gøre folk mindre syge og få dem til at blive længere på arbejdsmarkedet, så hænger det sammen, fordi vi sparer på dagpenge og udgifter til sygdom, forklarer Frank Aaen, der selv er uddannet økonom. Skraldemandsmodel En større offentlig sektor er dog bare begyndelsen. Det private arbejdsmarked skal også med, og her ser Frank Aaen to midler. For det første skal dagpengene gives fri, så folk får mulighed for at dele et arbejde efter ”skraldemandsmodellen”. Her delte fem mand fire mands arbejde. På den måde fik alle en ekstra fridag, mens en arbejdsløs kom i job, og det kostede ikke den enkelte ret meget, fordi de fik dagpenge på fridagen. Den anden ide, som skal gælde både offentligt og privat er mere demokrati på arbejdspladsen. - Hvis man lader folk selv tilrettelægge arbejdet, så ville meget stress forsvinde. Man kunne lave selvstyrende grupper, som man har gjort enkelte steder i ældreplejen, hvor de ansatte selv planlægger arbejdet sammen med de ældre. Det giver mindre sygefravær og større tilfredshed, siger Frank Aaen. For Enhedslisten handler bekæmpelsen af stress også om at tage ansvar. Det er nemlig ikke op til den enkelte at undgå stress, men op til arbejdsgiverne og til staten. - Statens rolle er at slippe dagpengene fri og få oprettet nogle flere ordinære stillinger, for jeg er sikker på, at det også er stressende at være i aktivering, siger Frank Aaen. Ikke selv perfekt Én ting er dog at have ide-erne til et bedre samfund, men noget andet er selv at udleve de gode intentioner. Hos Enhedslisten forsøger de godt nok at dele arbejdet. De seks folketingsmed-lemmer indbetaler en stor del af deres løn til partiet, som bruger pengene til at ansætte folk til sekretariatet. Alligevel er arbejdspresset stort og i sidste folketingsår blev de ramt af en stress-sygemelding fra Pernille Rosenkrantz-Theil. - Jeg tror, vi er blevet meget mere opmærksomme på at se symptomer på stress. - Det kunne vi ikke i Pernilles tilfælde, men vi har både haft personalmøde og seminar om stress siden, siger Frank Aaen. Selv forsøger han at følge de gode råd om stress og sørge for at holde både pauser og ferie, men det er ikke altid, at det lykkes helt at undgå symptomerne. - Jeg har oplevet at blive irritabel på andre af de ting, som følger med stress. Vi har også diskuteret det meget og lovet, at vi skal sige til hinanden, når det er tid til at slappe af. Samti-dig har vi rotationsordningen, hvor vi skal ud af Folketinget efter to perioder, og det er også sundt, siger han.

Forsiden