Ansættelses-hop i teknisk forvaltning

Søger 15 nye medarbejder - over 10 pct. af arbejdsstyrken

NY HJØRRING: Det må være rekord, når tekniske forvaltning søger 15 nye ansatte. Forvaltningen tæller 130 ansatte, så de nye medarbejdere udgøre mere end 10 pct. af arbejdsstyrken i administrationen. En del af de nye skal ansættes fordi kommunen overtager amtsopgaver i forbindelse med kommunalreformen, men fem af stillinger skal genbesættes, fordi nogle ansatte er rejst fra teknisk forvaltning. Teknisk direktør Andreas Duus ser det sidste som et sundhedstegn. - Det er godt at se, at de kan klare sig godt andre steder, siger Andreas Duus. Administrationen i teknisk forvaltning er blevet reduceret med tre-fem pct. i Ny Hjørring i forbindelse med nyordningen i storkommuneregi. Nyordningen har betydet store omvæltninger for en del af personalet. I følge Andreas Duus udgør nedskæringen en rationaliseringsgevinst som følge af fusionen mellem de fire sammenlægningskommuners forvaltninger. I fremtiden skal teknisk forvaltning ligge i Hirtshals. I følge Andreas Duus har nedskæringen kunne klares ved naturlig afgang og ved at medarbejdere har søgt nye udfordringer samtidig med nyordningen på teknisk forvaltning. De 15 nye medarbejdere repræsenterer ikke en forøgelse af medarbejderstaben. Kommunen får fuld kompensation fra staten til de stillinger, som den overtager fra amtet. - Det er sundt at få nyt blod ind med ny viden. Vi har jo allerede erfaringen med de folk vi har i huset, siger Andreas Duus. De nye amtsopgaver findes især indenfor naturområdet. Det drejer sig blandt andet om naturfredningsopgaver, byggelinjer, naturforvaltning samt en del opgaver, som kommunen har overtaget, fordi kommunen har overtaget vedligeholdelsen af en stor del af de snart tidligere amtsveje.