Tyverier

Ansat tog selv løn

Kunders betaling kom aldrig i firmaets kasse

TERNDRUP: En fængselsdom på tre måneder, en regning på små 40.000 kroner og muligvis en ekstraregning, det er, hvad en 46-årig kontanthjælpsmodtager fik ud af at besøge den by, hvor han indtil for nylig både boede og arbejdede. Arbejdet bestod blandt andet i at køre møbler ud for den lokale møbelforretning og, hvad der skulle vise sig fatalt, at tage betaling med hjem. I tre tilfælde i december sidste år stak han nemlig pengene - i alt lige knap 36.000 kroner - i lommen. Indtil indledningen af gårsdagens retsmøde havde han nægtet de tre tilfælde af underslæb, og derfor var der indkaldt vidner til et retsmøde, der i øvrigt rummede yderligere to tiltaler. De gik på, at manden dels skulle have undladt at betale for 33.622 kroner møbler, dels at han havde stjålet andet fra forretningen. Manden forklarede, at han var ansat med løntilskud fra kommunen til en fast løn på 15.000 kroner om måneden, uanset hvor mange timer han arbejdede. Overarbejdet skulle så afvikles som afspadsering i forbindelse med ferie eller aflønnes med møbler, forklarede han. Den 46-årige fortalte videre, at forretningen havde afvist betaling på de 33.622 kroner, selv om hans kone ved købet havde medtaget en check på godt 70.000 kroner, som hun netop havde arvet. "Det kunne man altid finde ud af". I andre tilfælde havde den 46-årige angiveligt købt "på lageret", uden at købene blev faktureret af den navngivne person, der havde forestået udleveringen. Det forklarede han, da han over for dommeren skulle gøre rede for de møbler, som politiet havde fotograferet i hans nye hjem, og hvoraf nogle var købt i helt andre forretninger. Den 46-årige havde også haft besøg af arbejdsgiveren på sin adresse i Terndrup. Denne havde set nogle papkasser og deraf sluttet, at chaufføren også havde stjålet reoler. Denne forklarede, at han blot efter aftale havde taget nogle tomme papkasser med hjem. Anklager Philip Pagter præsenterede den 46-årige for det timeregnskab, som chaufføren selv havde udfærdiget. Det viste, at han ofte havde arbejdet over, og overarbejdet løb i flere tilfælde op i over 50 og helt op til 57 timer, og han mente derfor ikke umiddelbart, at han skyldte firmaet noget. Senere accepterede han dog en regning på 3500 kroner for "lagerkøbene". Philip Pagter interesserede sig for sandhedsværdien af timeregnskabet. - Du har været en rimelig travl mand, konstaterede han over for tiltalte, der gav anklageren ret i det synspunkt, men i øvrigt afviste, at han havde været utilfreds med den betaling, han modtog. - Nej, vi havde jo en aftale, sagde han. Den 46-åriges beskrivelse af arbejdsforholdene kom til at stå uimodsagte, for da han havde forklaret sig og erkendt de tre tilfælde af underslæb, så ville anklageren - efter at have drøftet sagen med firmaets direktør - ikke gøre mere ud af de to anklager om henholdsvis bedrageri og tyveri. Derfor blev de tilsagte vidner ikke afhørt. Anklager og forsvarer var i øvrigt enige om, hvad straffen skulle være, og den 46-årige skal således kun i fængsel, hvis han begår ny kriminalitet inden for det næste år. Han er tidligere, i 2000, idømt en betinget dom for dokumentfalsk.