Ansatte: ALDI opfordrede os til dagpengefusk

Distriktchef i Vendsyssel bad medarbejdere om at snyde deres A-kasse - HK overvejer politianmeldelse

VENDSYSSEL:Det er ikke kun arbejdsmiljøet, der er problematisk i ALDIs butikker i Vendsyssel. Også moralen hos de ansvarlige ledere har ikke haft det for godt, fortæller flere tidligere medarbejdere. Det viser sig nu, at medarbejdere er blevet bedt om at bedrage deres arbejdsløshedskasse. Således fortæller to tidligere medarbejdere til NORDJYSKE, hvordan en distriktschef direkte opfordrede dem til at snyde deres A-kasse. Det skete, da den ene ansatte i en periode kun skulle arbejde 20 timer om ugen i en af ALDIs to butikker i Hjørring. Alligevel fik hun arbejdsplaner på op til 43 timer om ugen. Da medarbejderen forelagde de ekstra timer for distriktschefen, fik hun beskeden, at hun stadig kun ville få løn for tyve timer, og at hun kunne få dagpenge for resten ved kun at udfylde sit dagpengekort med tyve timer. De resterende timer måtte vedkommende så afspadsere på et senere tidspunkt, selv om hun altså fik dem udbetalt i dagpenge. - Hun bad mig om noget ulovligt, og det ville jeg ikke være med til. Men det havde nok været bedre, hvis jeg havde danset efter deres pibe. For efter blev chefen ubehagelig, og jeg følte, at jeg blev chikaneret, fortæller den tidligere ansatte, der ønsker at være anonym af hensyn til sit nye arbejde. En anden tidligere ALDI-ansat fra Hjørring kan fortælle dem samme historie om opfordringen til snyd. - Jeg har også oplevet at blive skåret ned i timer, fordi der på et tidspunkt ikke var så meget at lave, og så blev vi ligefrem opfordret til at snyde med det, siger hun. Rystende opførsel Snyderiet med dagpenge foregik - ifølge de tidligere medarbejdere - ofte og i flere butikker, hvor det var én bestemt distriktschef, som havde ansvaret. Den øverste ledelse i HK's A-kasse er rystet over beretningen fra de to tidligere ansatte i ALDI. - Det her kan man kun være forarget over. Der er ingen tvivl overhovedet om, at vores medlemmer skal skrive de timer på, som de arbejder. Det er forargeligt, at en arbejdsgiver kan finde på at opfordre til det her, siger Marianne Jørgensen, der understreger, at det kun går udover medarbejderen, hvis det bliver opdaget. HK i Vendsyssel vil nu overveje at politianmelde den pågældende chef. - Vi vil forfølge sagen, og det er klart, at hvis der er henvendelser om snyd med dagpenge, så skal vi forfølge sagen. Jeg vil derfor stærkt opfordre vores medlemmer til at komme til os, hvis de får sådan en opfordring, og så må vi tage affære, siger Rita Giversen, der er konsulent hos HK-Vendsyssel, der nu vil overveje en politianmeldelse af distriktchefen. - Vi vil nu henvende os til den pågældende chef, og så må ALDI tage affære. Men det kunne meget vel ende med en politianmeldelse, siger Rita Giversen. ALDI er tavs om alt Den distriktchef, der - ifølge de tidligere medarbejdere - opfordrede til snyd med dagpengekortene, er nu ikke længere chef for butikkerne i Hjørring og omegn. Men chefen har stadig kontrol med butikker i Frederikshavn og Sæby. NORDJYSKEMedier har gennem flere dage forsøgt at få ALDIs ledelse - i form af administrerende direktør Hans Christiansen - i tale. Det er ikke lykkedes. Direktøren fortæller gennem sin sekretær, at han absolut ingen kommentarer har til sagen. Heller ikke distriks-chefen, der er omtalt i denne artikel, er det lykkedes NORDJYSKE at få kontakt til. ALDI afviser at lade NORDJYSKE tale med distrikschefen og har ikke ville hjælpe med telefonnummer eller kontakt til kvinden. NORDJYSKE er bekendt med de to tidligere ansattes identitet.