EMNER

Ansatte gør det bedre

NATTEVAGTER:Svar til Bertil Mortensen. Kære Bertil, dit indlæg i Nordjyske 25. juni er et godt, men også lidt billigt forsøg på at score point. Du ved jo godt, at ingen, hverken Venstre, sundhedsudvalget eller byråd har besluttet noget vedrørende organisation af nattevagter, heller ikke om antal. Et enigt byråd har besluttet et serviceniveau og en økonomisk ramme. Vi har haft et forslag om fremtidig organisering i høring, et forslag der respekterede byrådets beslutning. Her var der ganske rigtig også foreslået en ændret organisering af nattevagten. Men sundhedsudvalget har også læst høringssvarene og de tilhørende kommentarer, og valgt at lytte til både de ansatte og deres lederes betænkeligheder, og ikke mindst til deres ideer til, hvordan vi får det bedste resultat for både borgere og ansatte. Det er baggrunden for at sundhedsudvalget har bedt ansatte, ledelse og forvaltning om at arbejde videre med løsningsforslag, der lever op til vores beslutning vedrørende serviceniveau og økonomi, men også tager hensyn til de ansatte. Jeg har stadig tillid til, at det kan de gøre bedre, end det vi politikere med vores erfaring på området kan strikke sammen. Lad os give dem både tillid og ro til at finde løsningen. Sundhedsudvalget (og Venstre) lytter gerne til de ansatte, og giver dem gerne et medansvar for selv at forme rammerne for deres eget arbejde.